Xây dựng Đảng Thứ bảy, 12/10/2019 08:20

Nhớ lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

Cách đây 70 năm, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật. Bài báo hàm chứa nhiều nội dung thiết thực, những chỉ dẫn quý báu về công tác dân vận. Kết thúc tác phẩm “Dân vận”, Bác đã đưa ra một tổng kết vô cùng quan trọng cả về lý luận và thực tiễn: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng thùng rác có nắp đậy để bảo vệ môi trường. Ảnh: PV
Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng thùng rác có nắp đậy để bảo vệ môi trường. Ảnh: PV

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, cùng với các địa phương trong cả nước, Ninh Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận.

Nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị được nâng lên. Nội dung công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xác định trọng tâm, trọng điểm theo hướng gần dân, sát dân; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận được đổi mới theo hướng dân chủ, dựa vào dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”. Phong trào đã thực sự lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Trên lĩnh vực kinh tế, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thực hiện “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thu hút nhiều thành phần tham gia, có tính xã hội hóa cao, hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong 2 năm (giai đoạn 2016-2018) toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện 1.538 mô hình “Dân vận khéo”. 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng mới 34 mô hình, điển hình, tiếp tục duy trì 1.045 mô hình, điển hình, nâng tổng số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh lên 1.079 mô hình giai đoạn 2018-2020 trên các lĩnh vực.

Các mô hình “Dân vận khéo” đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan toả trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” cũng là dịp Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đang dấy lên các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Một lần nữa, chúng ta cùng đọc lại tác phẩm “Dân vận”, suy ngẫm về những lời căn dặn của Bác, từ đó vận dụng sâu sắc quan điểm dân vận của Bác vào thực tiễn.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đăng ký giai đoạn 2018-2020 với nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tăng cường đối thoại với nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Minh Châu


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả