Tin tức Thứ hai, 10/07/2017 08:26

Nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác thu ngân sách

Dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao cho Cục Thuế tỉnh Ninh Bình thu nội địa là 6.050 tỷ đồng; trong đó thu từ thuế phí, lệ phí và thu khác ngân sách 4.562 tỷ đồng (tăng 20% so với dự toán đầu năm); thu tiền sử dụng đất 1.450 tỷ đồng (tăng 37% so với dự toán đầu năm).

Giao dịch tại bộ phận Một cửa - Cục thuế Ninh Bình. Ảnh: Mạnh Huy
Giao dịch tại bộ phận Một cửa - Cục thuế Ninh Bình. Ảnh: Mạnh Huy

6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã thu được trên 3.307 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, tăng 49% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa được trên 2.089 tỷ đồng, đạt 48% dự toán, tăng 32% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được trên 339 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, tăng 137% so với cùng kỳ.

Có 11/14 nguồn thu đạt tiến độ khá và tăng trưởng cao so với cùng kỳ đó là: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu thuế bảo vệ môi trường; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Nhiều đơn vị có tiến độ thu đạt cao đó là: huyện Kim Sơn vượt 28% dự toán; huyện Hoa Lư đạt 77%; huyện Nho Quan đạt 72%; huyện Yên Khánh đạt 67%; thành phố Ninh Bình đạt 61% dự toán HĐND tỉnh giao.

Một số nguồn thu, sắc thuế còn đạt thấp, nguyên nhân là: Một số ngành sản xuất có số nộp lớn nhưng sản lượng sản xuất giảm, sản phẩm tiêu thụ chậm so với cùng kỳ, như: gạch xây bằng đất nung đạt 86 triệu viên, giảm 25%; xi măng và clanke đạt 4.660 nghìn tấn, giảm 5%; thép các loại đạt 110 nghìn tấn, giảm 6,4%... Một số doanh nghiệp trọng điểm sản phẩm tồn kho cao, giá cả hàng hóa trên thị trường biến động làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh, số thuế phát sinh thấp…

Tuy vậy, công tác thu ngân sách có nhiều nỗ lực, đạt tiến độ thu dự kiến UBND tỉnh giao. Kết quả trên, trước hết công tác thuế luôn được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều giải pháp điều hành quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, linh hoạt: vừa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, vừa tạo điều kiện tăng thu ngân sách.

Đặc biệt, sự phối hợp của các cấp, các ngành với ngành Thuế trong triển khai thực hiện các biện pháp chống thất thu đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm còn nói lên những nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, vượt qua tác động của thị trường, tranh thủ mọi thời cơ, năng động, sáng tạo, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, vươn lên duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với NSNN.

Mặt khác, cán bộ, công chức ngành Thuế đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức điều hành, thực hiện có hiệu quả công tác thuế trên địa bàn.

Theo đó, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế được đẩy mạnh, với nhiều hình thức đổi mới, đa dạng, phong phú.

Đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn và hướng dẫn các chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung như: Luật Quản lý thuế và các Luật thuế: Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt, các chính sách về hoá đơn, chứng từ, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ người nộp thuế tải, cập nhật và sử dụng các phần mềm ứng dụng do cơ quan Thuế cung cấp miễn phí..., đồng thời đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải đáp các chính sách thuế, các thủ tục hành chính thuế thỏa mãn việc tìm hiểu chính sách thuế cho người nộp thuế.

Hướng dẫn và hỗ trợ vướng mắc cho người nộp thuế với số lượng gần trên 3.800 lượt, tăng 90% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu hỗ trợ bằng điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế.

6 tháng đầu năm, ngành thuế đã duy trì và đăng tải 124 tin, bài trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình góp phần tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, đồng thời phản ánh những điển hình thu, nộp thuế tốt; mặt khác phối hợp công khai một số doanh nghiệp còn nợ đọng thuế kéo dài.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, quyết toán thuế. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp kê khai chậm, kê khai thiếu, kê khai sai để điều chỉnh tăng thu cho NSNN và nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế.

6 tháng đầu năm nay, đã tiếp nhận trên 36.000 hồ sơ khai thuế các loại, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp so với hồ sơ khai thuế phải nộp đạt 99%; tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn so với hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 98%.

Đã có trên 3.400 doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, đạt 99%. Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử (NTĐT) trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt 99%. Tỷ lệ chứng từ NTĐT trên tổng số chứng từ nộp thuế đạt 90%.

Đã thực hiện cấp mới trên 16.700 mã số thuế, tăng 48% so với cùng kỳ, trong đó 408 tổ chức kinh tế tăng 28% so với cùng kỳ, trên 16.300  mã số thuế thu nhập cá nhân và hộ kinh doanh tăng 50% so với cùng kỳ.

Công tác hoàn thuế được thực hiện nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện giải quyết hoàn thuế 41 hồ sơ, với số tiền 228 tỷ đồng; đã triển khai hoàn thuế điện tử từ ngày 1/5/2017 đối với 5 hồ sơ, với số tiền trên 36 tỷ đồng.

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, ngành Thuế đã phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, các Ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố thực hiện khấu trừ tiền nợ thuế thông qua giải ngân vốn đối với các doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế. Đã ban hành thông báo tiền thuế và tiền phạt chậm nộp với 100% doanh nghiệp nợ đọng thuế.

Ban hành quyết định cưỡng chế đối với 228 doanh nghiệp với số tiền trên 63 tỷ đồng. áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng đối với 81 doanh nghiệp, thu hồi giấy phép kinh doanh 1 doanh nghiệp. Tổng số nợ thu được 6 tháng đầu năm ước đạt 300 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, toàn ngành đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định.

Trong đó, đã kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế: 180 cuộc, kiến nghị loại số thuế không đủ điều kiện hoàn, xử lý truy thu, phạt trên 4 tỷ đồng. Đã thực hiện 51 cuộc thanh tra; số thuế truy thu, truy hoàn, phạt gần 7 tỷ đồng; thu hồi hoàn thuế GTGT 80 triệu đồng; giảm lỗ 14 tỷ đồng và giảm khấu trừ trên 63 tỷ đồng.

Nhiệm vụ thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2017 là hết sức nặng nề. Lãnh đạo ngành Thuế xác định: đây là nhiệm vụ lớn hết sức khó khăn, là mục tiêu mới mà cán bộ, công chức ngành Thuế cần phải nỗ lực, phấn đấu vươn tới.

Bên cạnh những thuận lợi được dự báo năm nay kinh tế trong tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực, tuy vậy cũng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến công tác thu, nộp ngân sách. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức ngành Thuế đã đề ra nhiều giải pháp.

Thực hiện nghiêm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2017, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, trong đó tập trung vào các dự án lớn, có ưu thế về tăng trưởng kinh tế và nguồn thu lâu dài cho ngân sách. 

Giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các đơn vị trong toàn ngành. Xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu từ thuế, phí nội địa có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu ngân sách.

Thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thu, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh và những yếu tố tác động, chỉ rõ những nguồn thu, đơn vị, địa bàn thu thấp, xác định rõ nguyên nhân. Đồng thời chỉ ra những khoản thu, địa bàn còn tiềm năng, theo đó đề ra giải pháp điều hành thu phù hợp. Thực hiện thu đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu phát sinh vào NSNN.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức hiện đại, đảm bảo hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Nâng cao chất lượng việc hỗ trợ và đối thoại với người nộp thuế. Duy trì thường xuyên đăng tải văn bản hướng dẫn, trả lời chính sách thuế trên Trang thông tin điện tử ngành thuế (ninhbinh.gdt.gov.vn) và Báo, Đài địa phương. Đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm thiểu các phiền hà gây tốn kém cho và chi phí quản lý cho cơ quan thuế.

Tiếp tục đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn, miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế. Nhất là việc đôn đốc nộp thuế sau thanh tra, quyết toán. Đẩy mạnh khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất trên cả 3 tiêu chí, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế.

Triển khai đồng bộ, linh hoạt và có hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các Ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố thực hiện khấu trừ tiền nợ thuế thông qua giải ngân đối với người nộp thuế chây ỳ, nợ thuế. Đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông các trường hợp nợ đọng thuế lớn, kéo dài. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế dưới 5% trên tổng số thu.

Tập trung đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách theo đúng kế hoạch được duyệt và các quy định của ngành, đảm bảo minh bạch, liêm chính, đúng luật. Công tác thanh, kiểm tra phải gắn với việc đôn đốc kịp thời số tiền truy thu, tiền phạt, tiền nợ thuế và các khoản thu khác theo quy định vào NSNN.

Tiếp tục thực hiện các Đề án chống thất thu thuế. Các Chi cục Thuế trong tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát doanh thu, mức thuế khoán của các hộ kinh doanh, đảm bảo số thuế lập bộ sát với thực tế kinh doanh. 

Tăng cường công tác kiểm tra nội ngành, tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ chế độ, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, của cơ quan Thuế. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thuế, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức thuế.

Tăng cường đoàn kết, kỷ luật, nâng cao năng lực bộ máy quản lý thuế. Coi trọng giáo dục truyền thống, trách nhiệm công vụ, phẩm chất chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ thuế có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên nghiệp, chuyên sâu, tận tuỵ với ngành, tận tâm với người nộp thuế. Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 n

Đinh Nam Thắng
(Cục trưởng Cục Thuế tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả