Thời sự Thứ sáu, 31/07/2009 10:02

Nghị quyết Về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XII, kỳ họp thứ 11

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 9-1-2003 và Pháp lệnh Dân số (sửa đổi) ngày 27-12-2008;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 4-8-2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 3-7-2009 về việc đề nghị phê duyệt Đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015;

Xét Báo cáo thẩm tra số 15/BC-BVHXH ngày 12-7-2009 của Ban Văn hóa - Xã hội; trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

Quyết nghị:

Điều 1. Phê duyệt Đề án số 11/ĐA-UBND ngày 3-7-2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15-7-2009.
 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm
Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả