Thời sự Thứ hai, 07/08/2017 08:38

Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Cách đây hai năm (2015), LĐLĐ tỉnh và Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức, triển khai cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức”. Quá trình thực hiện cuộc vận động, các cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Giao dịch tại Trung tâm một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Lam
Giao dịch tại Trung tâm một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Lam

Điều đáng nói cuộc vận động được gắn liền với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước và quy chế dân chủ ở cơ sở, do đó đã từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, cải tiến lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Để tạo sự vào cuộc đồng bộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 27 về “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”. UBND tỉnh cũng đã ban hành công văn chỉ đạo chính quyền các cấp đưa nội dung cải cách hành chính, đạo đức công vụ vào Nghị quyết của cấp ủy và chương trình kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ của cá nhân; lập sổ theo dõi công việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Một số cơ quan, đơn vị đã kết hợp triển khai ứng dụng phần mềm trong quản lý để theo dõi, đánh giá kết quả giải quyết công việc được giao của từng cán bộ, công chức, viên chức. Đưa các tiêu chí của cuộc vận động vào nội dung quy chế thi đua khen thưởng, coi đó là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định. Hiện nay, 100% sở, ngành, 8/8 huyện, thành phố, 145/145 xã, phường, thị trấn duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 1.088 thủ tục ở cấp sở, ngành, 240 đến 253 thủ tục ở cấp huyện, 80-137 thủ tục ở cấp xã. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã giảm phiền hà, giảm đáng kể thời gian chờ đợi cho người dân. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng cao, đổi mới cơ bản mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và người dân theo hướng phục vụ nhân dân, cải thiện môi trường kinh doanh ở tỉnh.

Thực hiện cuộc vận động, việc niêm yết công khai quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ. Trang phục tại công sở đảm bảo lịch sự, gọn gàng, một số đơn vị quy định mặc đồng phục vào thứ hai hàng tuần hoặc trong các hội nghị của cơ quan. Hàng tuần tổ chức dọn vệ sinh trong cơ quan, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bố trí sắp xếp phòng làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, tạo cảnh quan văn minh lịch sự. Đã có 204/204 đơn vị, cơ quan thực hiện cải tạo cảnh quan, điều kiện làm việc. Tiêu biểu trong hoạt động này là Công đoàn ngành Y tế; Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn cơ quan Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, CĐCS khối UBND huyện Nho Quan...

Một trong những kết quả nổi bật sau hai năm thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” được LĐLĐ tỉnh và Sở Nội vụ đánh giá, đó là chất lượng giải quyết công việc, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm hơn đến công tác cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản đầu mối.

Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 11/12 cơ quan chuyên môn cấp huyện đã ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị, qua đó góp phần tinh giản 8 đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 được duy trì và phát huy tác dụng tích cực trong hoạt động phục vụ tổ chức và công dân. Công tác thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo thời gian quy định. Trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai cải cách hành chính được coi trọng. Năm 2016, chỉ số CCHC tỉnh ở thứ hạng cao, xếp 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2015.

Sau hai năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua cuộc vận động không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại để hội nhập và phát triển.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả