Xây dựng Đảng Thứ sáu, 02/03/2018 07:45

Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh

Nhiều năm qua, xác định việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những việc quan trọng góp phần đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đồng thời sử dụng có hiệu quả các báo, tạp chí của Đảng, qua đó cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin phục vụ cho sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cũng như nhu cầu về tìm hiểu thông tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quán triệt nghiêm túc tinh thần Kết luận 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; chỉ đạo bố trí kinh phí để mua các loại báo, tạp chí; duy trì chế độ đọc sách, báo; phát huy hiệu quả tủ sách ở cấp xã và ở cấp thôn, các thiết chế văn hóa; khuyến khích khai thác thông tin chính thống trên báo điện tử của Đảng, Nhà nước và trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 30 đảng bộ và 32 chi bộ), với 3.668 đảng viên. Các đơn vị đã thực hiện mua Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Ninh Bình, Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, tập san của ngành, cơ quan, đơn vị... được các cấp ủy trong Khối quan tâm chỉ đạo và duy trì đều đặn, nhất là việc mua và đọc Báo Nhân dân, Báo Ninh Bình, Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh. Điều đáng nói, ngoài việc mua, đọc các báo, tạp chí của Đảng, 100% các cơ quan, đơn vị trong khối đều kết nối mạng Internet; nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng được trang thông tin điện tử hoặc phần mềm nội bộ. Vì vậy, các kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, cơ quan, đơn vị thường xuyên được đăng tải trên trang điện tử để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên truy cập, khai thác phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện; nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng trang thông tin điện tử để triển khai các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, tiến tới chính phủ điện tử. Qua việc xây dựng, khai thác các tiện ích của hệ thống thông tin điện tử đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin điện tử phục vụ có hiệu quả việc tuyên truyền, cập nhật thông tin, kiến thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh: thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã đem lại lợi ích nhiều mặt, kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng, lập trường chính trị, nâng cao nhận thức lý luận, trao đổi tri thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh xã hội có những luồng thông tin trái chiều đan xen. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TW ở các cơ quan, đơn vị trong Khối vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số ít cơ quan, đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao; việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở một số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn ít.

Đồng chí Trương Cộng Hòa, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh cho rằng: Trong tình hình hiện nay, khi các loại hình báo điện tử, phát thanh, truyền hình phát triển nhanh, đa dạng, phong phú, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt, để báo và các tạp chí của Đảng thực sự là món ăn tinh thần, là tài liệu sinh hoạt chi bộ không thể thiếu, các cấp uỷ cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của báo Đảng. Đồng thời, tạo điều kiện để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên được đọc, học, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, từ đó hiểu, kịp thời nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó còn phải kể đến sự cố gắng của các cơ quan báo chí trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm báo chí của Đảng chất lượng ngày càng cao, thiết thực, phù hợp, đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian tới Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới, coi đây là nguồn tài liệu chính thống trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đây cũng là một trong những tiêu chí thi đua trong lĩnh vực công tác Tuyên giáo và đánh giá phân loại tổ chức Đảng hàng năm.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả