Quốc phòng Thứ ba, 14/03/2017 08:59

Lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xác định công tác quốc phòng, quân sự địa phương có vai trò quan trọng đối với việc củng cố và giữ vững nền quốc phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 25 năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Hồng Nam
Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Hồng Nam

Kể từ khi tỉnh Ninh Bình được tái lập năm 1992,  LLVT tỉnh đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh qua các nhiệm kỳ đề ra.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ trì phối hợp với các ban, ngành tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng; triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đưa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” vào cuộc sống.

Các cấp ủy, chỉ huy, địa phương đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và mở rộng đối tượng bồi dưỡng.

Công tác tuyển quân của tỉnh hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm đúng luật, chất lượng, an toàn. 100% cơ sở dân quân tự vệ của tỉnh thường xuyên được chăm lo xây dựng, củng cố và huấn luyện đúng chương trình, nội dung, thời gian quy định.

Lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân được đăng ký, sắp xếp, bổ nhiệm và quản lý chặt chẽ; chất lượng động viên, huấn luyện từng bước được nâng lên. Từ năm 2010 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiến hành tốt các cuộc diễn tập.

Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao nhận thức về quốc phòng trong các tầng lớp nhân dân, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên.

Đối với LLVT tỉnh, lãnh đạo đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng sẵn sàng xử trí tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao.

Chỉ riêng trong năm 2016, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 4.400 cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tham gia thu hoạch trên 900 ha lúa chống úng do ảnh hưởng của đợt lũ tiểu mãn và khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 1 và số 3 trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho LLVT tỉnh được Bộ CHQS tỉnh quan tâm chỉ đạo. Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của cấp ủy các cấp. Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm chỉ đạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hàng năm có trên 99,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 83-87% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng quát triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Quân khu về tổ chức lực lượng hàng năm. Công tác quản lý, giáo dục bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật được chú trọng thực hiện ở các cấp, đơn vị đảm bảo an toàn. Công tác khoa học quân sự được triển khai thực hiện có hiệu quả, có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong huấn luyện, xây dựng đơn vị.

Việc thực hiện nghiêm lượng vật chất hậu cần dự trữ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được đảm bảo đúng, đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn định lượng theo quy định. Công tác quân nhu, quân y được chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả.

Quản lý, sử dụng ngân sách tài chính chặt chẽ, đúng luật, đúng quy chế về công tác tài chính, tiết kiệm, công tác xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng tốt. Tổ chức đảm bảo đủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh.

Thông qua việc thực hiện tốt cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, các đơn vị trong tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật ở cơ sở…

Nhiều năm qua, LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ, chất lượng công tác nhiều mặt được nâng lên, đơn vị an toàn về mọi mặt, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả