Quốc phòng Thứ ba, 03/07/2018 08:19

Lực lượng vũ trang tỉnh khắc ghi lời Bác, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948 , Bác Hồ kính yêu đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm động viên nhân dân ta “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Lời kêu gọi, hiệu triệu của Hồ Chủ tịch đã thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Hồng Nam
Bộ CHQS tỉnh tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Hồng Nam

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, trong 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp, quán triệt đường lối quân sự của Trung ương Đảng và Bác Hồ kính yêu, ngay từ khi mới thành lập, từ các đội du kích tập trung, vũ khí thô sơ, lạc hậu nhưng trong quá trình vừa chiến đấu vừa xây dựng, lực lượng vũ trang tỉnh đã trưởng thành nhanh chóng,  phát triển mạnh mẽ phong trào “Đắp lũy, đào hào, xây dựng làng chiến đấu, biến mỗi thôn xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, anh dũng chiến đấu ngay trong lòng địch, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, LLVT tỉnh đã làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, giành nhiều chiến công vang dội, cùng với thắng lợi trên các chiến trường.

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, LLVT Ninh Bình tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều phong trào thi đua,  tạo thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng trong chiến đấu, lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần to lớn cùng quân dân cả nước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, lực lượng vũ trang Ninh Bình đã được Đảng uỷ- Bộ Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương là đơn vị: Chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập công xuất sắc, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa phong trào tiến bộ đồng đều, toàn diện, vừa chiến đấu giỏi, vừa sản xuất tốt, vừa chi viện lớn cho chiến trường.

Đất nước hòa bình, thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới, khắc ghi lời dạy của Bác “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, LLVT tỉnh cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt. trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, cụ thể tập trung đột phá vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên khẳng định mình trong thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trong tổ chức phong trào thi đua thành nội dung, chương trình hành động cụ thể, với nhiều cách làm sáng tạo, có sức thuyết phục cao, như các phong trào: “Nhà đồng đội”,  “Nhà tình nghĩa”, quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” , “Quỹ những tấm lòng nhân ái”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, Chương trình thắp sáng đường quê” ; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và tham gia có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”  và các hoạt động thiết thực như tổ chức ký kết chương trình kết nghĩa với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn của các cơ quan, đơn vị, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhằm góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới... Qua đó tạo sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương giữa cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên, củng cố mối đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, trong những năm qua LLVT tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới trong biên chế; chú trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực; không ngừng nâng cao chất lượng diễn tập, từng bước hoàn thiện trình độ hiệp đồng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.

Qua thực tiễn tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, như: Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”;  “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”...

Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt “3 khâu đột phá”, tạo sự chuyển biến quan trọng về tổ chức, biên chế; huấn luyện, giáo dục - đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải cách hành chính quân sự.

Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh còn được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”… với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa sâu rộng trong LLVT tỉnh.

Các phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, diễn ra liên tục, xuyên suốt trong mọi hoạt động của LLVT tỉnh.

Qua đó, LLVT tỉnh luôn xác định tốt nhiệm vụ, thống nhất nhận thức, tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Phong trào thi đua đã trực tiếp xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định.

Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác, kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được,  Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chú trọng phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, cấp bách.

Quan tâm việc lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và nhân tố mới, tạo nên động lực thi đua trong từng cơ quan, đơn vị; tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở, tham gia các cuộc hội thi, hội thao, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nguyện tiếp tục không ngừng ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Đại tá Nguyễn Công Hoan
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả