Nông nghiệp- Nông thôn Thứ ba, 17/09/2019 08:09

Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới

Đại hội XII của Đảng xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) trong giai đoạn 2016-2020, đó là: “Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và cải thiện đời sống của nông dân”.

Bộ CHQS tỉnh bàn giao tuyến đường trồng cây bàng Đài Loan cho nhân dân xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.
Bộ CHQS tỉnh bàn giao tuyến đường trồng cây bàng Đài Loan cho nhân dân xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch về xây dựng NTM của UBND tỉnh, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” đúng hướng, thiết thực, đạt kết quả vững chắc.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và hạ tầng kinh tế-xã hội, văn hóa, môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương và trên địa bàn cả nước; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Công Hoan, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Cục Chính trị Quân khu 3, của Tỉnh ủy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020. Phong trào được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, đạt kết quả tốt, góp phần cùng với các địa phương hoàn thành nhiều tiêu chí về xây dựng NTM, xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn NTM và hướng tới chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch, chương trình về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, đô thị văn minh; chủ động, sáng tạo lựa chọn đúng, trúng nội dung, mô hình triển khai phù hợp với đặc điểm, khả năng sẵn có ở địa phương.

Tập trung làm tốt công tác vận động, hướng dẫn các hộ gia đình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, phân bổ nguồn lực hợp lý theo quy hoạch, định hướng của địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, học tập và làm theo các mô hình sản xuất mang lại thu nhập cao.

Tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, kết hợp trích một phần quỹ vốn đơn vị xây dựng các quỹ hỗ trợ hộ nghèo bằng giống, vốn; tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, sửa chữa, xây tặng nhà văn hóa.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”; tích cực tuyên truyền, giúp nhân dân bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Tích cực đầu tư, hỗ trợ xây tặng các công trình nước sạch, khu vực thu gom, xử lý rác thải, hỗ trợ quy hoạch gắn với triển khai các mô hình sản xuất, chế biến, đạt chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường...; triển khai thực hiện tốt Chương trình 12 kết hợp quân-dân y, hỗ trợ trang thiết bị, tư vấn chăm sóc sức khỏe nhân dân, phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức tốt chương trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường thông qua những mô hình như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”,  “Chung tay làm sạch môi trường biển”; phong trào “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...

Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, LLVT tỉnh đã tham gia trên 17.000 ngày công, ủng hộ 280 tấn xi măng; phối hợp với các lực lượng tham gia làm mới và sửa chữa 117,3 km đường giao thông nông thôn, 71,45 km kênh mương thủy lợi nội đồng; tu sửa 10 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, 15 nghĩa trang liệt sĩ; trồng hơn 2 km đường hoa, 1.110 cây xanh các loại, lắp 20 bể thu gom rác thải vệ sinh môi trường đồng ruộng; vận động nhân dân, gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT tự nguyện hiến 115.000 m2 đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; thắp sáng 15 km đường giao thông nông thôn; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 10.351 lượt người trị giá 709,62 triệu đồng, điều trị cho 9.548 lượt người, thuộc đối tượng chính sách; phun hóa chất tổng hợp phòng dịch với diện tích trên 213.000m2 ở các xã vùng sâu, vùng xa; tặng trang thiết bị cho 4 cơ sở y tế; quyên góp, ủng hộ các quỹ do Trung ương, địa phương và Bộ Quốc phòng phát động với số tiền trên 5,2 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 40 “Nhà tình nghĩa”, 27 “Nhà đồng đội” với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; trích quỹ vốn của đơn vị thăm, tặng 2.246 suất quà với số tiền trên 1,15 tỷ đồng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt, giao lưu văn nghệ, tặng 15.500 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền 7,2 tỷ đồng; quy tập, bàn giao 25 hài cốt liệt sĩ cho 14 tỉnh, thành phố trong cả nước; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng 737.430 suất quà cho các gia đình chính sách và người có công, trị giá gần 290 tỷ đồng; tặng 290 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo dịp lễ, Tết...

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến công tác quốc phòng địa phương và xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thành lập 74 tổ công tác với 151 cán bộ đi xây dựng cơ sở ở 75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia vào các tổ công tác liên ngành; chỉ đạo 17 đầu mối cơ quan, đơn vị kết nghĩa với 17 xã, phường trên địa bàn 8 huyện, thành phố, duy trì 17 tổ công tác dân vận với 102 đồng chí thường xuyên hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” của LLVT tỉnh đã góp phần tích cực để diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Hồng Nam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả