Quốc phòng Thứ sáu, 20/04/2018 08:28

LLVT huyện Kim Sơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Cách đây 70 năm, ngày 24/4/1948, Huyện đội dân quân Kim Sơn (nay là Ban CHQS huyện) được thành lập. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời, quá trình xây dựng và phát triển của LLVT huyện. 70 năm qua, LLVT huyện không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong huyện.

Thanh niên huyện Kim Sơn sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ảnh: CTV
Thanh niên huyện Kim Sơn sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ảnh: CTV

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quán triệt đường lối quân sự của Trung ương Đảng, Bác Hồ kính yêu, ngay từ khi mới thành lập, từ các đội du kích tập trung, vũ khí thô sơ, lạc hậu nhưng trong quá trình vừa chiến đấu, vừa xây dựng, LLVT huyện Kim Sơn đã trưởng thành nhanh chóng. Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, LLVT huyện Kim Sơn đã chiến đấu bền bỉ, lập nên những chiến công vang dội, đã đánh bại nhiều cuộc càn quét của địch, đập tan âm mưu lập đồn bốt, cắt đứt giao thông liên lạc giữa các tiểu khu trong huyện, lập bàn đạp để tiến đánh tiêu diệt địch ở nhiều nơi trong huyện và các huyện lân cận. Trực tiếp chiến đấu cùng với các đơn vị chủ lực đánh gần 100 trận, tiêu diệt hơn 1.000 tên địch, làm bị thương hơn 11.000 tên, bắt sống hơn 7.000 tên, phá huỷ 6 xe tăng, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Kim Sơn vừa tích cực chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, vừa tích cực xung kích trong lao động sản xuất, làm lực lượng nòng cốt bảo vệ trị an, trấn áp bọn phản động. Với ý thức tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, tự vệ Nông trường Bình Minh và nhân dân xã Cồn Thoi đã bắt gọn toán biệt kích đêm ngày 1/7/1961 khi chúng vừa xâm nhập vào địa bàn, góp phần đập tan âm mưu do thám của địch. Thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Bác, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân và dân trong huyện đã anh dũng chiến đấu, đánh trả quyết liệt 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, trong đó lực lượng dân quân Kim Đài bắn rơi 5 chiếc, dân quân xã Thượng Kiệm bắn rơi 2 chiếc, dân quân xã Văn Hải bắn rơi 1 chiếc.

Kết thúc 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện Kim Sơn đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 7 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 39 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 2 tập thể và hàng nghìn cá nhân được tặng Huân, Huy chương các loại.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, LLVT huyện Kim Sơn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. LLVT huyện đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai tích cực, toàn diện, sáng tạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành có chất lượng mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. 

Các phương án tác chiến ngày càng được bổ sung, hoàn thiện và luyện tập thường xuyên, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả trong mọi tình huống; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 100% các xã, thị trấn trong toàn huyện. Hàng năm hoàn thành có chất lượng nội dung, chương trình huấn luyện cho 100% cán bộ, chiến sỹ quân thường trực, 80-85% dân quân tự vệ và dự bị động viên. Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, động viên sức mạnh tổng hợp, tạo động lực to lớn thúc đẩy hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. LLVT huyện cũng tăng cường giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí và cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai... để lại niềm tin yêu và tấm lòng cảm phục sâu sắc với nhân dân.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, LLVT huyện đã cùng các cấp, các ngành tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội; phối hợp, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo… Xem xét, đề nghị cho 5.983 đồng chí được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 47, Quyết định 290, Quyết định 142, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực triển khai thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và tình hình biển Đông còn diễn biến phức tạp, khó lường, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh Việt Nam hội nhập và tham gia ngày càng sâu, rộng vào các hoạt động quốc tế, có nhiều thời cơ và vận hội mới để phát triển, nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức không thể xem thường. 

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Kim Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tập trung xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, có chất lượng chính trị cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, luôn luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân; xây dựng LLVT huyện theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT huyện Kim Sơn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng quê hương Kim Sơn giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nguyễn Hoàng Hà

TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Kim Sơn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả