Khoa học-Công nghệ Thứ năm, 13/07/2017 10:15

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Ngày 13/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, những cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tích cực huy động đội ngũ các nhà khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường. Tham gia góp ý kiến vào một số chủ trương, chính sách, đề án, dự án như: dự thảo Luật chuyển giao công nghệ, dự thảo nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô…

Đặc biệt đã thực hiện việc tư vấn, phản biện nội dung sửa đổi đề án số 10/ĐA-UBND ngày 18/10/2010 về đào tạo nghề tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Duy trì và tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi, giải thưởng về KH&CN như: cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng, hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, giải thưởng KHCN Hoa Lư.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức khoa học, kỹ thuật.

Tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tư vấn, phản biện. Tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, giải thưởng KHCN Hoa Lư đảm bảo đúng tiến độ. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên.

Hà Phương-Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả