Thời sự Thứ bảy, 09/09/2017 13:37

Kim Sơn: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Kim Sơn, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, nghiêm túc. Duy trì việc phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu khu; huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn; phân công cán bộ các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện dự sinh hoạt hội nghị học tập chuyên đề, chủ đề với các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở đa dạng hóa các hình thức, tập trung tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy còn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, bổ sung, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại các cơ quan, đơn vị đều bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và người lao động hàng năm.

Qua đó, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều xác định rõ: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm, là công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đoàn thể chính trị- xã hội triển khai nghiêm túc chủ đề năm 2017 do Tỉnh ủy phát động “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, từng cơ quan, đơn vị, cá nhân đã lựa chọn những nội dung phù hợp và những vấn đề cấp bách thực tiễn đặt ra để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào các nội dung như: trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; việc chấp hành giờ giấc, nội quy làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, trong tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Một điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Kim Sơn đó là Huyện ủy đã phát hành 250 cuốn sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả các chi bộ nhằm kịp thời biểu dương, khuyến khích những việc làm tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo Bác, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, hạn chế tính hình thức, làm lướt, chung chung.

Thực hiện Chỉ thị 05, một số vấn đề trọng tâm, cấp bách đã được Huyện Kim Sơn xác định để tập trung giải quyết, tạo được sự chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy chỉ đạo rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch đối với các cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; tập trung kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định và Điều lệ Đảng.

Các cấp, các ngành đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương như: các vụ việc lên quan đến đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là vụ việc tồn đọng kéo dài của bà Lê Thị Nh. ở phố Trì Chính, thị trấn Phát Diệm; chấm dứt hợp đồng lao động đối với 125 trường hợp tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, các đơn vị sự nghiệp và trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện; giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại 12 xã nằm trên Quốc lộ 10.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, xây dựng NTM, vệ sinh môi trường. Huyện ủy Kim Sơn đã chỉ đạo 10 xã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu năm 2017 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM.

Thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo được sự chuyển biến trong hành động, việc làm, đặc biệt việc nêu gương trong tác phong, lề lối công tác và trách nhiệm nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Kim Sơn. BTV Huyện ủy dành nhiều thời gian đi cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ và làm việc với các Đảng bộ, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở đó, ban hành các Nghị quyết, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế.

Từ sự gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo đã lan tỏa xuống cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan hành chính, các ngành từ huyện tới cơ sở đã chủ động phát huy vai trò trong tham mưu cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung giải quyết những kiến nghị của cử tri, nhân dân, giải quyết các thủ tục hành chính. Tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị được nâng lên, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thùy Phương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả