Xây dựng Đảng Thứ ba, 14/08/2018 08:26

Kim Sơn: “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Những năm qua, đặc biệt là sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Kim Sơn đã đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, có sức lan tỏa trong cộng đồng, đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế tại xã Thượng Kiệm. Ảnh: Thế Minh
Mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế tại xã Thượng Kiệm. Ảnh: Thế Minh

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là tuyên truyền học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện cũng chủ động xây dựng, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện các quy định của pháp luật, giải phóng mặt bằng; các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, quan tâm chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách... Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh, huyện và kỷ niệm thành lập đảng bộ các xã, thị trấn. Hướng dẫn, phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chương trình hành động, chủ đề hoạt động hàng năm của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, việc chỉ đạo đăng ký xây dựng mô hình, điển hình được quan tâm thực hiện. Đó là chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện phong trào; mỗi đơn vị hàng năm xây dựng mới hoặc duy trì, nhân rộng ít nhất một mô hình, điển hình tiêu biểu với nội dung trọng tâm là thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện nay toàn huyện có 122 mô hình và 13 điển hình được các đơn vị đăng ký thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, trên lĩnh vực kinh tế có 26 mô hình, điển hình. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Khối dân vận cơ sở chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, đổi mới phương thức đầu tư, sản xuất chất lượng và kết quả cao; tăng cường tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao KHKT góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định... Một số mô hình tiêu biểu có thể kể đến là: Đoàn thanh niên huyện hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi rắn thương phẩm và rắn giống tại xã Yên Mật, thu nhập trung bình từ 150 đến 300 triệu đồng/năm, 2 mô hình HTX thanh niên làm kinh tế giỏi tại xã Thượng Kiệm và xã Hồi Ninh cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; Khối dân vận xã Yên Mật hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, vốn xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp nuôi rắn, dê, bò... kết hợp với bao tiêu sản phẩm, liên kết các hộ chăn nuôi với sự tham gia của 37 hộ cho thu nhập hàng năm trung bình trên 200 triệu đồng/hộ...

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa xã hội chiếm số lượng lớn trong tổng số mô hình, điển hình dân vận khéo được đăng ký triển khai thực hiện (85/135 mô hình, điển hình), đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý thức tự lực tự cường, tinh thần tương thân, tương ái, phát huy truyền thống văn hóa, gắn kết tình cảm xóm làng, xây dựng nếp sống văn minh trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo đối với người có công. Tiêu biểu là Hội Chữ thập đỏ phối hợp thực hiện 3 mô hình, đó là: Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức ra quân hiến máu tình nguyện hàng năm, từ năm 2016 đến tháng 6/2018 toàn huyện có 2.825 tình nguyện viên đăng ký tham gia và hiến được 2.067 đơn vị máu; vận động hiến tặng giác mạc, đến hết tháng 6/2018 có 490 người đăng ký, 76 người hiến thành công; duy trì phát cháo từ thiện ở Bệnh viện Đa khoa huyện. Cá nhân điển hình dân vận khéo trong lĩnh vực này có đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện tích cực vận động hội viên, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả từ năm 2016 đến tháng 6/2018, đã vận động 65 hộ CCB hiến hơn 1.000m2 đất; vận động hội viên CCB và nhân dân góp hơn 2.600 ngày công, trên 340 triệu đồng, tham gia đổ 8.970m đường giao thông nông thôn. Tham gia vào lĩnh vực này, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện đã phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng trao tặng 18 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương cho gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở...

Với những kết quả nêu trên, có thể khẳng định phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế và văn hóa- xã hội là động lực lớn góp phần giảm số hộ nghèo của huyện hiện nay còn 7,86%; 14/25 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 16/25 xã đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; có 266/298 xóm, khối, phố văn hóa; gia đình văn hóa đạt 86%...

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn
Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát
Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả