Đời sống Thứ năm, 02/05/2019 14:16

Kim Hải tích cực xây dựng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập

Nhằm đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong nhân dân theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học xã Kim Hải (Kim Sơn) đã quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện cho các gia đình tiếp cận thông tin, tích cực học tập, nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh…, góp phần để phong trào học tập suốt đời phát triển, xây dựng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập.

Kim Hải là xã bãi ngang của huyện Kim Sơn, người dân sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, đời sống vật chất và tinh thần còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp hơn so với các xã, thị trấn trong huyện. Để các tầng lớp nhân dân có điều kiện, cơ hội tiếp cận thông tin, học tập, xã Kim Hải đã quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để xây dựng tốt phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn xã.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã, ban hành Kế hoạch số 16 để triển khai thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ngay từ cơ sở, phấn đấu đạt các tiêu chí xã hội học tập. 100% các xóm, các cơ quan, trường học, dòng họ đều phấn đấu đạt tiêu chí học tập, xã phấn đấu đạt tiêu chí cộng đồng học tập cấp xã.

Hội Khuyến học xã cũng tham mưu cho Ban chỉ đạo, UBND xã đa dạng các hình thức học tập chính quy và không chính quy, phát huy tối đa chức năng của Trung tâm học tập cộng đồng; hàng năm tổ chức tốt các lớp chuyển giao KHKT về nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây rau màu và phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tạo cơ hội cho mọi người dân có nhu cầu đều được học tập theo phương châm “ai cần gì học nấy”, giúp cho các hộ gia đình áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, điển hình như hộ ông Phan Văn Hà, xóm 1, thông qua các lớp học tập chuyển giao kỹ thuật của Trung tâm học tập cộng đồng, gia đình ông Hà đã áp dụng nuôi cá Vược trên diện tích 1.000m2, mỗi năm cho thu lãi từ 80-90 triệu đồng. Hay như hộ gia đình ông Bùi Quốc Phòng, xóm 2, qua sách báo, tài liệu và dự các buổi tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản tại địa phương, gia đình ông Phòng đã đầu tư 2 ao nuôi tôm thẻ với tổng diện tích 3.000m2, mỗi năm cho thu lãi từ 800-900 triệu đồng...

Quy trình đánh giá, chấm điểm, công nhận các danh hiệu học tập theo Đề án 281 được tiến hành dân chủ, công khai, theo quy trình: Từng hộ gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tự chấm điểm, sau đó tổ chức hội nghị bình xét có sự tham gia của các nhà trường, MTTQ, các ngành có liên quan để bình xét, chấm điểm và báo cáo về Ban chỉ đạo xã hội học tập xã. Quá trình đánh giá các mô hình học tập đã chú trọng đến hiệu quả của việc học tập để chấm điểm, xếp loại. Kết quả, năm 2018, các mô hình học tập tiếp tục được duy trì và nâng cao về chất lượng. Cụ thể: Số hộ gia đình được công nhận danh hiệu học tập là 693 hộ, đạt 75,4%, tăng 5%; số dòng họ được công nhận danh hiệu 3 dòng họ đạt 100%; số cộng đồng dân cư được công nhận danh hiệu học tập là 6/6, đạt 100%; số đơn vị được công nhận danh hiệu học tập là 5/5, đạt 100%.

Thời gian tới, Kim Hải phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao và giữ vững các tiêu chí về xây dựng xã hội học tập. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ đến năm 2020; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch của chính quyền, tăng cường xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Phấn đấu tỷ lệ gia đình học tập đạt trên 85% so với tổng số hộ trong địa bàn xã, duy trì giữ vững những gia đình đã đạt danh hiệu gia đình học tập năm 2018. Đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội Khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi xây dựng xã hội học tập trong tình hình mới. Cùng với đó, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và duy trì ổn định bền vững cho những năm tiếp theo...

Đức Bá

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả