Thời sự Thứ ba, 04/12/2018 16:45

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh năm 2018

Ngày 4/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, tự phê bình và phê bình đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Cụ thể, năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự địa phương bảo đảm chất lượng.

Các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được ban hành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sát yêu cầu nhiệm vụ của LLVT tỉnh, có tính khả thi cao.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện có chất lượng Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, sát với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các quy chế lãnh đạo của Đảng ủy. Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất; các đồng chí đảng ủy viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc; gương mẫu, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, quan tâm đối với cơ sở. Chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; chấm điểm, bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2018 đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh theo thẩm quyền.

Đào Duy- Anh Tuấn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương
Mùa hoa gọi tháng tư về…

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả