Thời sự Chủ nhật, 18/06/2017 21:28

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo

Trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Kim Toàn, TUV, Tổng Biên tập Báo Ninh Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh về những đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày Báo xuân Đinh Dậu năm 2017. Ảnh: Minh Quang
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày Báo xuân Đinh Dậu năm 2017. Ảnh: Minh Quang

Phóng viên: Thưa đồng chí, những năm qua, báo chí Ninh Bình đã có những đóng góp như thế nào trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh?

Đ/c Nguyễn Kim Toàn: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hoạt động của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo ở tỉnh ta tiếp tục có bước phát triển toàn diện và thu được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, báo chí đã thể hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ; là tiếng nói của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn tin cậy của nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, bám sát chủ trương, định hướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phản ánh trung thực, sinh động đời sống kinh tế - xã hội, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đặc biệt, báo chí trong tỉnh đã coi trọng việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, những kinh nghiệm quý, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội…. Quan tâm phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; từng bước thể hiện vai trò phản biện xã hội, bảo vệ kỷ cương pháp luật; truyền bá văn hóa, nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cùng với việc phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, báo chí trong tỉnh cũng đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về quy mô, số lượng và chất lượng, hầu hết được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, giữ gìn đạo đức tác phong người làm báo cách mạng, ngày càng trẻ hóa, không ngừng phát huy năng lực sáng tạo, nỗ lực cống hiến đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phóng viên: Hoạt động của Hội Nhà báo có vai trò như thế nào để động viên những người làm báo và hội viên phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng?

Đ/c Nguyễn Kim Toàn: Là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động. Nổi bật trong đó là việc quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, rèn luyện tác phong cho hội viên và những người làm báo.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã phát động trong toàn thể hội viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó hội viên Hội Nhà báo luôn đề cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm tính trung thực, khách quan trong tác nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trên mặt báo, trên sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử.

Nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2016, các cơ quan báo chí không để xảy ra sai sót lớn, làm ảnh hưởng tới dư luận xã hội. Hầu hết hội viên là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí làm việc thận trọng bảo đảm tuyên truyền đúng định hướng chính trị, chính xác kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đưa các Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh có trên 100 hội viên - nhà báo, sinh hoạt tại 3 chi hội (Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh, Chi hội Thường trú Thông tấn xã Việt Nam và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh). Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các Chi hội sinh hoạt đều đặn, bàn thảo những nội dung cụ thể thiết thực, giúp cho hội viên nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hăng say công tác góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng báo chí.

Ban Thường vụ Hội quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các Chi hội phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng tiêu chuẩn đạo đức người làm báo ở từng cơ quan báo chí. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động quy mô Hội Nhà Báo tỉnh như triển khai quán triệt 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và Luật Báo chí sửa đổi, Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho các Chi hội tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm rèn luyện đạo đức, tác phong những người làm báo đạt hiệu quả.

Cùng với việc giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan báo chí của tỉnh bằng việc phối hợp triển khai thực hiện các cuộc thi báo chí viết về đề tài xây dựng Đảng, xây dựng Nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, về du lịch, an toàn giao thông… Đồng thời chỉ đạo và tạo điều kiện cho hội viên đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Trung ương Hội tổ chức.

Các Chi hội nhà báo cũng đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm nâng cao nghiệp vụ báo chí cho hội viên, những người làm báo… Hội Nhà báo tỉnh cũng đã triển khai chặt chẽ công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao để khích lệ động viên hội viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh đi sâu đi sát cơ sở nắm bắt thực tế, tìm đề tài, đầu tư thể hiện tác phẩm báo chí chân thực sinh động, đạt chất lượng. Tổ chức Hội thực sự là ngôi nhà chung của những người làm báo.

Phóng viên: Thời gian tới, họat động của Hội Nhà báo tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Kim Toàn: Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục giáo dục, động viên, khích lệ hội viên thực hiện tốt trách nhiệm lớn lao và vẻ vang của báo chí trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào mọi thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Cùng với đó, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những chủ trương, biện pháp tăng cường quản lý và chỉ đạo các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, lấy chất lượng và hiệu quả xã hội làm mục tiêu phấn đấu; giúp cấp ủy, các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các nhà báo - hội viên phát huy tài năng, trí tuệ và thế mạnh của mình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời Hội cũng sẽ coi trọng hơn nữa nhiệm vụ củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội.

Trước mắt, Hội sẽ chỉ đạo các chi hội nhà báo tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ, học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Luật báo chí năm 2016. Cùng với đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho những nhà báo - hội viên với những hình thức thích hợp. Động viên hội viên hưởng ứng, tham gia các cuộc thi báo chí do Hội Nhà báo tỉnh, các Bộ, ngành và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà báo - hội viên, nhất là các quyền hành nghề, học tập và quyền được thông tin cùng các quyền lợi chính đáng khác.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Ban Thường vụ Hội chỉ đạo các Chi hội Nhà báo tổ chức chức ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, của Hội Nhà báo Việt Nam; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…, cổ vũ, động viên, tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

Mỹ Hạnh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả