Nông nghiệp- Nông thôn Thứ năm, 03/08/2017 08:38

Khánh Thịnh về đích nông thôn mới

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Khánh Thịnh (Yên Mô) đã huy động được trên 235 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình: Đường giao thông nông thôn; nhà văn hóa thôn, xóm; các trường học và các công trình phục vụ dân sinh khác... Đến nay, trên 30km đường giao thông nông thôn của xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa; các trường học đều đạt chuẩn Quốc gia; 10/10 thôn, xóm được công nhận danh hiệu là làng văn hóa; người dân tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư mở rộng phát triển kinh tế, hình thành nhiều mô hình có giá trị kinh tế cao...

Đường giao thông ở xã Khánh Thịnh (Yên Mô) được bê tông kiên cố. Ảnh: Đức Lam
Đường giao thông ở xã Khánh Thịnh (Yên Mô) được bê tông kiên cố. Ảnh: Đức Lam

Đồng chí Bùi Đình Mạnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh cho biết: Năm 2011, khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Khánh Thịnh gặp không ít khó khăn do là xã thuần nông, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp, hạ tầng chưa được quy hoạch và xây dựng đồng bộ.

Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của chương trình, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước.

Trước những khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phải tạo được mối đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân mới có thể thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Ban Chỉ đạo XDNTM xã đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực, từng địa bàn khu dân cư.

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở để nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên không những là tuyên truyền viên mà còn là người đi đầu góp công, của, hiến đất...

Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên đã tác động trực tiếp đến nhân dân và làm cho họ hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của mình; tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; làm nhà văn hóa thôn xóm; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập; bảo vệ cảnh quan môi trường.

Giới thiệu với chúng tôi tuyến đường từ trung tâm huyện về trụ sở UBND xã mới được bê tông hóa, đồng chí Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Đó là đoạn đường liên xã dài trên 8 km, trong đó có trên 1 km liên quan đến 65 hộ dân của xóm 3.

Ban đầu, khi xã tổ chức họp bàn, chỉ có hơn 40% hộ dân liên quan đến dự. Nhưng khi nghe tuyên truyền, vận động từ cấp ủy, chính quyền, chưa đầy 1 tháng sau, 100% hộ dân đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành tuyến đường to, rộng, đẹp như hiện nay.

Nói về chương trình XDNTM, bà Dương Thị Ngọ chỉ vào con đường ngõ xóm và nói: Nông thôn mới của chúng tôi là đây chứ đâu. Trước kia chưa xây dựng nông thôn mới, con ngõ này diện tích hẹp, chỉ vừa xe cải tiến đi vào, sau khi có hộ đầu tiên ủng hộ hơn 10 m2 từ việc dỡ tường bao, công trình phụ các hộ khác cũng góp thêm diện tích mở rộng đường. Riêng gia đình bà tháo dỡ 23 m2 tường  rào, hiến 15 m2 đất thổ cư để mở rộng đường. Giờ thì đường ngõ xóm rộng 5m, ô tô dễ dàng đi vào…

Hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn, sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình XDNTM, Khánh Thịnh đã tiếp nhận 832 tấn xi măng để tiến hành nâng cấp, chỉnh trang 137 tuyến giao thông thôn, xóm với chiều dài 8,755km.

Hiện nay, 90% đường ngõ xóm, 81,6% trục đường thôn, xóm và 100% trục đường giao thông của xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho sản xuất và đi lại của nhân dân. Được sự quan tâm của Nhà nước và các doanh nghiệp xã đã xây mới 2 phòng chức năng, nhà ăn, nhà bảo vệ; sửa chữa 10 phòng chức năng và phòng học của trường mầm non; xây mới 1 phòng chức năng, nâng cấp sửa chữa 12 phòng học trường tiểu học; xây mới 6 phòng học, sửa chữa 6 phòng và xây đơn nguyên 2 với 11 phòng học cho trường trung học cơ sở của xã.

Về cơ sở vật chất văn hóa, xã đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa, sân vận động trung tâm; xây dựng, nâng cấp 5 nhà văn hóa thôn, xóm... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân.

Trên lĩnh vực kinh tế, Khánh Thịnh đã tập trung chỉ đạo, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch và tổ chức lại đồng ruộng, dồn điền, đổi thửa với bình quân toàn xã còn 1,6 thửa/hộ; tạo điều kiện cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng và toàn xã hiện có 40 máy làm đất các loại, 2 máy gặt đập liên hợp, tăng 31 máy so với năm 2011.

Diện tích lúa chất lượng cao đạt 70% tổng diện tích gieo cấy lúa; trên 95% diện tích lúa hàng vụ được thực hiện bằng phương thức gieo vãi; chuyển đổi 10,2 ha diện tích lúa kém hiệu quả sang sản xuất theo phương thức lúa-cá. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được thực hiện theo hướng chăn nuôi công nghiệp với 66 trang trại, gia trại có thu nhập 100 triệu đồng/năm. Năm 2016, giá trị sản xuất/ha đạt 98 triệu đồng, tăng 43 triệu đồng so với năm 2010.

Ban chỉ đạo XDNTM xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân; tư vấn hướng nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Do vậy, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã cao (đạt 94,83%); lao động đi làm ăn xa tại các công ty trong và ngoài huyện có 497 người, thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng; lao động đang làm việc tại nước ngoài có 42 người đều có thu nhập khá cao và ổn định. Hiện tại, bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã đạt 33,13 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,96%.

Cùng với phát triển kinh tế, Khánh Thịnh còn thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa. Xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện tốt quy định về việc cưới, việc tang; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, Khánh Thịnh tích cực tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân về bảo vệ môi trường, thực hiện sạch nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng; kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã đã thực hiện nghiêm quy trình xả thải. Việc thu gom rác thải diễn ra thường xuyên, được tập kết và xử lý ở nơi tập trung đúng theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thông qua các cuộc họp lấy phiếu về sự hài lòng của người dân có trên 96% số hộ hài lòng, bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi về những kết quả đã đạt được của phong trào XDNTM. Với những kết quả và thành quả đạt được, Khánh Thịnh đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (10/7/1947-10/7/2017).

Đinh Chúc

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả