Xây dựng Đảng Thứ hai, 27/11/2017 09:18

Khánh Nhạc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, hiệu quả

Trong nhiều năm qua, việc xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, xóm đảm bảo đủ số lượng, nâng dần về chất lượng, hoạt động hiệu quả luôn được Đảng bộ xã Khánh Nhạc (Yên Khánh) quan tâm chú trọng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Đảng bộ xã đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chính vì vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ ở địa phương có bước trưởng thành nhiều mặt, trở thành những nhân tố quan trọng quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Lê Trung Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Nhạc cho biết: Trước khi có Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII), tình hình tổ chức bộ máy ở xã còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức trên một số lĩnh vực chồng chéo; trách nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu chưa rõ; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị -xã hội chậm đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng còn hạn chế... Xuất phát từ thực tế đó, với quyết tâm đổi mới một cách căn bản, toàn diện về công tác cán bộ, mục tiêu cuối cùng là xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, năm 2010 Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) đảm bảo sát thực, hiệu quả với tình hình địa phương. 

Quá trình thực hiện, Đảng bộ xã coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của từng cán bộ, đảng viên trong việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ. Đảng ủy đã bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng uỷ, các quy chế, quy định về quy trình công tác và quản lý của cấp uỷ, tổ chức đảng; mối quan hệ lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; rà soát, bổ sung xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các chức danh chủ chốt ở xã và xóm đảm bảo số lượng, cơ cấu và chất lượng. Trên cơ sở rà soát chất lượng cán bộ, Đảng ủy xã đã đề nghị huyện bố trí, phân công cán bộ, công chức một cách hợp lý và chủ động luân chuyển điều động bổ nhiệm, giới thiệu bổ nhiệm, hiệp y kiện toàn đối với đội ngũ cán bộ do xã quản lý, đảm bảo theo đúng quy định, nguyên tắc điều lệ Đảng và đảm bảo ổn định sau củng cố, kiện toàn. Cùng với đó, Khánh Nhạc tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã và từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của UBND trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, HĐND, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến xóm có chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ xã đã bám sát các khâu, các bước trong công tác cán bộ để chỉ đạo và thực hiện, làm tốt việc đánh giá cán bộ hàng năm, theo nhiệm kỳ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn, các đoàn thể. Đồng thời thường xuyên quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Trong những năm qua, xã đã cử 25 lượt cán bộ đi học các lớp từ trung cấp trở lên về chuyên môn, lý luận chính trị. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng bộ xã Khánh Nhạc triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; giúp các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm gần đây, cấp ủy các cấp trên địa bàn xã đã kiểm tra chấn chỉnh 5 cán bộ và 4 cấp ủy chi bộ có biểu hiện mất đoàn kết, thiếu dân chủ. Qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng. “Trong quy hoạch, sử dụng cán bộ, Đảng ủy coi trọng chất lượng, đề cao quy chế dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện uốn nắn và chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, sai phạm.”- đồng chí Lê Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nhạc khẳng định.

Là xã rộng, dân số đông và tỷ lệ đồng bào theo đạo công giáo tương đối cao (chiếm 34% dân số), nhiều năm qua xã Khánh Nhạc còn thường xuyên quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên là người công giáo. Từ năm 2010 đến nay, toàn xã đã kết nạp 17 đảng viên là người công giáo, góp phần tăng sức mạnh cho tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiện nay, xã Khánh Nhạc có 24 cán bộ, công chức, 17 cán bộ bán chuyên trách, trong đó 100% có trình độ trung cấp trở lên, 19/24 đồng chí có trình độ đại học và trên đại học. Đội ngũ cán bộ Bí thư, xóm trưởng, các chi hội, đoàn thể đều có trình độ sơ cấp chính trị (đối với đảng viên) và đều là những người có uy tín với nhân dân, được bố trí kiêm nhiệm các chức danh bán chuyên trách ở xã, HTX và xóm. Bộ máy tinh giản, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, xóm có phẩm chất chính trị vững vàng, cơ bản có năng lực và kinh nghiệm trong công tác đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Khánh Nhạc luôn là một trong những địa phương dẫn đầu các phong trào thi đua của huyện Yên Khánh.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sân golf Tràng An
Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả