HĐND tỉnh khóa XIV Thứ hai, 11/12/2017 11:24

Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV

Sáng 11/12, HĐND tỉnh khoá XIV khai mạc kỳ họp thứ 6. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; đại biểu cử tri cơ sở.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; thông qua 20 nghị quyết quan trọng; thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp; tiến hành chất vấn, thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, nghiên cứu kỹ, tỏ rõ chính kiến, bản lĩnh khi thảo luận, tranh luận và quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp; tích cực tham gia chất vấn, làm rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được đông đảo cử tri quan tâm, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo kết quả
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo kết quả kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa XIV.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo trước kỳ họp về tình hình kinh tế- xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 phát triển toàn diện trên các lĩnh: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 7,95%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng mạnh; sản xuất nông nghiệp vượt qua khó khăn và giữ vững tốc độ tăng trưởng; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt; dịch vụ, du lịch phát triển khá; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, CHủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH năm 2017, phương hướng, nhiệm vu năm 2018.

Về nhiệm vụ năm 2018, UBND tỉnh đã đề ra 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng các nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế;

Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giáo dục; Phối hợp tốt quản lý kinh tế - xã hội với quản lý an sinh xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV.TƯ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong năm vừa qua, đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu.

Khẳng định hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới,từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp, bước đầu đã tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và giám sát chuyên đề các nội dung sau chất vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu HĐND quan tâm thảo luận, quyết định: Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 do BCH Đảng bộ tỉnh xác định: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, cần huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Trong đó: Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung cao cho phát triển du lịch, dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quyết định số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quan tâm phát triển văn hóa- xã hội; nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp, các ngành, UBND tỉnh có kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa chính sách vào cuộc sống, nhất là các cơ chế, chính sách mới theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nhấn mạnh về nội dung, ý nghĩa của kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chủ tọa kỳ họp phải hết sức chủ động, linh hoạt và khoa học; các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tham gia ý kiến để các nghị quyết của HĐND tỉnh có tính khả thi cao, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các báo cáo: kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp lật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công 3 kỳ họp; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp và triển khai công tác giám sát, khảo sát.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND đã nghe báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5.

*Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV, chiều 11/12, các đại biểu họp phiên toàn thể ở hội trường để xem xét các báo cáo, tờ trình.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Mở đầu phiên làm việc, HĐND đã nghe đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV.

Theo đó, tại các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri đã có 112 lượt cử tri phát biểu ý kiến phản ánh những bất cập về các lĩnh vực như: nông nghiệp, nông thôn mới; điện, giao thông, xây dựng, thuỷ lợi; đất đai, môi trường, nước sạch; y tế, văn hoá, giáo dục, việc làm; tài chính - ngân sách... đề nghị các cấp, các ngành xem xét, giải quyết.

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, đại biểu nghe các báo cáo của UBND tỉnh: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh năm 2017.

Phiên họp đã nghe đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2018 của HĐND tỉnh. Theo đó, năm 2018 HĐND tỉnh sẽ tổ chức 3 kỳ họp trong đó có 1 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp thường lệ.

ĐND tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét thông qua các Nghị quyết (dự kiến trên 20 Nghị quyết). Đặc biệt, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm (bỏ phiếu tín nhiệm) đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Đồng chí Trịnh Xuân Hồng, TUV, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2017.

Theo đó, HĐND tỉnh sẽ thành lập 2 đoàn giám sát tại 6 đơn vị quản lý nhà nước và 2 ngân hàng trên địa bàn tỉnh bằng hình thức giám sát trực tiếp.

 Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo của các ngành: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đinh Ngọc – Thùy Phương- Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sân golf Tràng An
Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả