An ninh Thứ ba, 27/11/2018 08:24

Kết quả bước đầu thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng công an chính quy xuống cơ sở tại Ninh Bình

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 300 nghìn hộ với trên 1 triệu nhân khẩu, phân bố ở 145 xã, phường, thị trấn của 6 huyện, 2 thành phố. Trong đó có 17 phường, 5 thị trấn đã bố trí lực lượng cảnh sát khu vực. Trước khi chưa tăng cường lực lượng công an chính quy xuống cơ sở, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT có 127 đồng chí, bình quân mỗi đồng chí phụ trách 1 xã.

Đại tá Đinh Hoàng Dũng, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ được tăng cường phụ trách các xã, thị trấn về an ninh, trật tự. Ảnh: Anh Tuấn
Đại tá Đinh Hoàng Dũng, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ được tăng cường phụ trách các xã, thị trấn về an ninh, trật tự. Ảnh: Anh Tuấn

Do địa bàn rộng và chưa bám sát địa bàn nên công tác nắm và giải quyết tình hình phức tạp xảy ra gặp nhiều khó khăn; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở kết quả chưa cao; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng công an xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn hạn chế; công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở chưa được thường xuyên; công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa có chiều sâu…

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tăng cường lực lượng công an chính quy phụ trách các xã, thị trấn về ANTT và tăng cường lực lượng cho cơ sở; xác định đây là chủ trương lớn, quan trọng nên ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1241-CV/TU, ngày 2/5/2018 về tăng cường lãnh đạo đưa công an chính quy xuống địa bàn các xã, thị trấn.

Đồng thời, ban hành 1 nghị quyết, 3 kế hoạch, 1 quy định tạm thời về hoạt động của Tổ công an phụ trách xã về ANTT và 5 công văn để chỉ đạo triển khai thực hiện. Công an các huyện, thành phố đã tham mưu huyện ủy, thành ủy, UBND huyện, thành phố ban hành 24 văn bản chỉ đạo, nghị quyết, kế hoạch và 21 văn bản triển khai thực hiện tăng cường cán bộ công an phụ trách xã, thị trấn về ANTT.

Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng và rà soát cán bộ: Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị và chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án 106 của Bộ Công an về “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có chủ trương “Chính quy hóa lực lượng công an xã, thị trấn”. Ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐUCA để lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua đó đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức từ cấp ủy, lãnh đạo, đến cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của lực lượng công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT từ đó tự nguyện, tự giác đăng ký tăng cường đi cơ sở, tính đến tháng 9/2018 đã có 168 đồng chí tự nguyện viết đơn xin đi cơ sở.

Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã tổ chức lễ xuất quân đưa cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở dưới sự chứng kiến, động viên của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, đồng thời kịp thời biểu dương, động viên khen thưởng đối với các đồng chí tự nguyện xin đi tăng cường cơ sở; có cơ chế, chính sách đối với cán bộ đi tăng cường cơ sở, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tính đến hết tháng 9/2018, Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường 266 cán bộ, chiến sỹ phụ trách các xã, thị trấn nâng tổng số công an phụ trách xã lên 393 đồng chí (bố trí xã ít nhất là 3 đồng chí), tăng cường 25 cảnh sát khu vực cho các phường, thị trấn trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 314/KH-CAT-PV11-PC64 ngày 17/4/2018 tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh với 9 chuyên đề được biên soạn, chắt lọc các nội dung cơ bản, mới, phù hợp thực tế công tác với tinh thần “dễ học, dễ tiếp thu, dễ nhớ” để nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ cho các đồng chí được tăng cường.

Ban hành Kế hoạch và thành lập Tiểu ban chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng tiểu ban; chỉ đạo biên soạn Sổ tay nghiệp vụ công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT để làm cẩm nang giúp mỗi đồng chí cán bộ công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT chủ động tự học, tự nghiên cứu những kiến thức cần thiết phục vụ công tác tại địa bàn phụ trách.

Bên cạnh đó đã trang cấp mới 80 tủ sắt đựng tài liệu, biểu mẫu, 50 cặp đựng tài liệu, 270 quyển sổ và 48.900 tờ biểu mẫu báo cáo; trang cấp bổ sung cho cán bộ công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác.

Qua một thời gian triển khai thực hiện tăng cường công an chính quy xuống cơ sở, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn. Đến nay, đã có 118/123 xã bố trí nơi làm việc, 47 xã bố trí nơi làm việc và sinh hoạt, còn 76 xã chưa bố trí được nơi sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ về công tác tại địa phương. Các tổ công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT được trang bị cơ sở vật chất cần thiết như: tủ đựng tài liệu, chăn, màn, giường, chiếu…tạm thời đáp ứng cho sinh hoạt và làm việc của cán bộ, chiến sỹ.

Giám đốc Công an tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra do 2 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại 35 xã, thị trấn về điều kiện làm việc, sinh hoạt; chấp hành điều lệnh CAND, cũng như việc phối hợp công tác của cán bộ công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT với Công an xã và thực hiện các chỉ tiêu công tác của công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT. Qua kiểm tra, đã ban hành 2 thông báo, đánh giá kết quả đã làm được, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khắc phục những khó khăn trong công tác.

Có thể nói, Công an tỉnh Ninh Bình là địa phương gương mẫu, đi đầu có nhiều cách làm mới, sáng tạo, cụ thể trong việc đưa Công an chính quy xuống cơ sở, bước đầu đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, không để phức tạp phát sinh thành điểm nóng. Phối hợp với các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của “Hội thánh Đức chúa trời” và đạo lạ. Tiếp nhận và xử lý trên 1.000 tin báo có liên quan đến ANTT.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Công an xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định được nâng lên, qua đó đã từng bước xây dựng tác phong, lề lối làm việc của lực lượng Công an xã; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền duy trì và nhân rộng 10 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả, kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của 941 nhóm tự quản về trật tự đô thị và VSMT; xây dựng hàng trăm mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”; hơn 1.500 “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, 435 trường học an toàn về ANTT; “Xứ họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến”, chú trọng công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật... qua đó góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở và phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, công tác quản lý hành chính về ANTT được nâng lên rõ rệt, hệ thống hồ sơ được củng cố bài bản, khoa học.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai cũng gặp một số tồn tại, vướng mắc như chưa có Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể toàn diện về “Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy” và những điều kiện đảm bảo nên khi triển khai thực hiện còn gặp khó khăn về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động, công tác của lực lượng này; phần lớn cán bộ, chiến sỹ được tăng cường cơ sở chưa được đào tạo qua chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhiều chiến sỹ trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm công tác ở cơ sở nên phải vừa bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên và vừa xây dựng kế hoạch tập huấn lâu dài; cơ sở vật chất tại các xã còn gặp nhiều khó khăn ….

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả lâu dài của việc tăng cường công an chính quy về cơ sở, công an phụ trách xã về ANTT, Giám đốc Công an tỉnh xác định phải tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; có được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ tăng cường đi cơ sở yên tâm công tác.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an tỉnh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên khen thưởng cho cán bộ, chiến sỹ; công tác rà soát, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để cán bộ, chiến sỹ được tăng cường yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời căn cứ vào thực tế để đề xuất với Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh những nội dung cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả chủ trương đúng đắn này trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng, địa bàn cả nước nói chung.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa
(Phó Giám đốc Công an tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương
Mùa hoa gọi tháng tư về…

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả