Quốc phòng Thứ tư, 23/08/2017 09:26

Động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Mô đã không ngừng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo huyện Yên Mô tặng quà bệnh binh An Viết Nhần ở thôn Tam Dương, xã Khánh Dương nhân dịp khánh thành nhà tình nghĩa. Ảnh: Hồng Nam
Lãnh đạo huyện Yên Mô tặng quà bệnh binh An Viết Nhần ở thôn Tam Dương, xã Khánh Dương nhân dịp khánh thành nhà tình nghĩa. Ảnh: Hồng Nam

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Quân đội và LLVT tỉnh, Đảng ủy quân sự huyện Yên Mô đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, để lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện thực hiện.

Hàng năm, trong nghị quyết lãnh đạo, các cấp ủy đều xác định rõ nội dung, giải pháp lãnh đạo. Hội đồng thi đua, khen thưởng LLVT huyện được quan tâm kiện toàn. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo từ việc ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình, xác định nội dung, bồi dưỡng biện pháp, cách làm, chú trọng những mô hình mới...

Nhờ đó, phong trào thi đua của LLVT huyện đã từng bước đi vào nề nếp; nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả; nội dung thi đua đã gắn chặt với các hoạt động kỷ niệm truyền thống, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương và các cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng, cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện Yên Mô ngày càng trưởng thành, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy trong thời kỳ mới.

Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, xây dựng LLVT huyện thực sự là lực lượng chính trị trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chú trọng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực và trách nhiệm công tác; tập trung làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương và đơn vị để xây dựng động cơ, ý thức thi đua cho cán bộ, chiến sỹ và LLVT huyện. Trong giáo dục chính trị, tư tưởng, các đơn vị đã kết hợp tốt giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên và với các hình thức sinh hoạt để nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện

Quá trình thực hiện phong trào thi đua của LLVT huyện đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, các đơn vị đã xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua một cách cụ thể, thiết thực; đồng thời lấy kết quả thi đua làm căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân

Những việc làm đó đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm trong cán bộ, chiến sỹ; đồng thời, ngăn chặn có hiệu quả mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ, có từ 85 đến 88% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, Đảng bộ quân sự huyện được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện đã góp phần duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho LLVT huyện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện Yên Mô đã hướng mọi hoạt động của LLVT huyện vào nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; đồng thời, tổ chức luyện tập nghiêm túc để LLVT huyện nắm chắc và xử lý thuần thục các phương án tác chiến… nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, sự phối hợp giữa các cơ quan, các lực lượng và khả năng hiệp đồng chiến đấu của LLVT huyện; gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện đã hướng vào nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng DQTV, DBĐV; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong tình hình mới; các cơ quan, đơn vị cơ sở đã chấp hành nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức, biên chế theo đúng quy định, tập trung đột phá nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV theo đúng Luật DQTV, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ của cán bộ, chiến sỹ DQTV; tổ chức, biên chế, sắp xếp bảo đảm số lượng cho các đầu mối đơn vị DBĐV, đơn vị DQTV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, LLVT huyện đã đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; các mô hình “Nhà xe thanh niên”, “Nhà kho kiểu mẫu”, phong trào “Ngày công tác kỹ thuật”… được đông đảo cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng tích cực, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành tốt công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội. Trong những năm qua, LLVT huyện đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” LLVT huyện đã tham gia giúp địa phương làm mới trên 20 km đường bê tông, trên 10 km đường cấp phối; 18 công trình phúc lợi dân sinh; nạo vét trên 18 km kênh mương; trên 1500m2 sân nhà văn hóa; tuyên truyền, vận động 96 hộ gia đình chiến sỹ dân quân, tự vệ, dự bị động viên hiến đất với diện tích 9.968m2..., góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân, tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chỉ tính trong 5 năm gần đây, LLVT huyện  đã phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách và cán bộ, chiến sỹ nhân dịp ngày lễ, Tết trị giá gần 30 tỷ đồng; xây dựng, bàn giao 16 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tổ chức xét, duyệt, đề nghị và tổ chức chi trả trợ cấp theo Quyết định 62, Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 5.635 trường hợp với số tiền gần 20 tỷ đồng...

Với những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua, LLVT huyện đã có 521 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. LLVT huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”; năm 2014 được Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, LLVT huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy và chính trị viên đối với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục động cơ thi đua, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của thi đua yêu nước trong thời kỳ mới cho cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện; trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện phong trào thi đua sâu, rộng, đạt hiệu quả thiết thực trong toàn cơ quan, đơn vị.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tránh phô trương, hình thức; tập trung đột phá vào những trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, việc khó; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong thi đua.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua, khen thưởng, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp.

Năm là, trong tổ chức thực hiện, phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ theo một quy chế, kế hoạch thống nhất.

Sáu là, thường xuyên gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị với thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo thành sức mạnh tổng hợp và là động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Đinh Thị Thúy Ngần
(TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Yên Mô)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả