Quốc phòng Thứ hai, 09/10/2017 08:18

Động lực để LLVT thành phố Tam Điệp hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS thành phố Tam Điệp, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng các biện pháp tổ chức thực hiện, từ việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ và đối tượng đến tổ chức ký kết thi đua trong các đợt thi đua thường xuyên, cao điểm và đột kích.

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố Tam Điệp tham gia làm đường giao thông. Ảnh: Hồng Nam
Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố Tam Điệp tham gia làm đường giao thông. Ảnh: Hồng Nam

Các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng luôn bám sát thực tiễn, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhằm tạo ra phong trào hành động cách mạng rộng khắp, đột phá, khắc phục khâu yếu, việc khó; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời động viên, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, giành những thành tích và đỉnh cao mới góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nét nổi bật là Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác như: điển hình về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; điển hình về xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị và môi trường văn hóa; điển hình về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; điển hình về thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội; đồng thời chỉ đạo mỗi đơn vị xây dựng từ 1 - 2 cá nhân điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác...

Các điển hình tiên tiến đã thực sự trở thành những tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy ý chí phấn đấu, sức sáng tạo, tinh thần động cơ thi đua trong cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố.

Thông qua thi đua, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ, có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ chủ chốt, chủ trì hoàn thành nhiệm vụ khá trở lên; Đảng bộ quân sự đạt trong sạch, vững mạnh.

Để đạt được những kết quả trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là giải pháp cơ bản quan trọng hàng đầu để xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, trong đó đặc biệt quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường xuyên quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm tạo môi trường thuận lợi để các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn tới những đỉnh cao, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, theo những tiêu chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố đã hướng vào nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV). Chủ động bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.

Với tinh thần thi đua tích cực, ý thức trách nhiệm chính trị cao, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, chế độ, nền nếp công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, trong đó nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “Cơ bản, chất lượng, hiệu quả” đối với lực lượng DQTV. Đẩy mạnh các đợt thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Luyện giỏi, rèn nghiêm”.

Hàng năm, quân số huấn luyện đối với lực lượng thường trực đạt từ 97 - 98,5%, kết quả có 100% đạt yêu cầu, 77 - 85% khá, giỏi; lực lượng DQTV quân số đạt từ 96 - 97,5%, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 75% -  78% khá, giỏi.

Một số nội dung tham gia hội thi, hội thao luôn đạt thành tích cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu, trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội và địa phương.

Phong trào thi đua Quyết thắng góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố, Ban CHQS các xã, phường đã phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách và cán bộ, chiến sỹ nhân dịp lễ, tết, xây dựng, bàn giao 25 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trong đó, LLVT thành phố tham gia trên 500 ngày công, quyên góp, ủng hộ trên 200 triệu đồng. Tổ chức xét, duyệt, đề nghị và tổ chức chi trả trợ cấp theo Quyết định 62, Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 850 trường hợp với số tiền 3 tỷ đồng.

Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng, các cơ quan, đơn vị đã động viên, huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống sinh hoạt của bộ đội; xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng khang trang “sáng, xanh, sạch, đẹp”…, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Với những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua, LLVT thành phố đã có 242 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. LLVT thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”; năm 2014 được Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2015 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đây là tiền đề quan trọng để LLVT thành phố Tam Điệp đưa phong trào thi đua Quyết thắng phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng LLVT nhân dân và thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, lập nên những chiến công mới, thành tích mới, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng thành phố Tam Điệp ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trung tá Nguyễn Ngọc Anh
(Chính trị viên Ban CHQS thành phố Tam Điệp)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả