Thời sự Chủ nhật, 19/05/2019 07:33

Đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Trong những năm qua, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để cụ thể hóa việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với thực tiễn cuộc sống được hiệu quả. Nhiều cách làm mới, sáng tạo đã được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, vận dụng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các cấp ủy đã thường xuyên sâu sát cơ sở, quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tích cực đổi mới tư duy, phương pháp và phong cách làm việc sâu sát với thực tiễn, gắn bó mật thiết với Nhân dân; tập trung giải quyết những hạn chế, khuyết điểm theo chuyên đề; đổi mới phương pháp sinh hoạt, nâng cao chất lượng các hội nghị; kịp thời ban hành một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường tổ chức các buổi làm việc chuyên đề, bàn sâu về một số lĩnh vực cụ thể như:

Định hướng phát triển kinh tế, lựa chọn những khâu đột phá để phát triển kinh tế; tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng văn hóa con người Ninh Bình; tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tích cực triển khai thí điểm các mô hình, đề án về công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều buổi làm việc chuyên đề với ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, các đoàn thể để chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, bất cập, những vấn đề thực tiễn đặt ra, như làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh...; qua các buổi làm việc đã kịp thời ban hành thông báo chỉ đạo triển khai các chủ trương của tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành và địa phương có liên quan.

Cùng với đó các cấp ủy đã phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên đơn vị định kỳ về dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư để nắm tình hình; tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quy định chế độ đi cơ sở hằng tháng, hằng quý, theo hướng “tỉnh về đến xã, huyện về đến thôn, xã về đến người dân”... qua đó đã chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc, vướng mắc ở khu dân cư; hạn chế được nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo và không để xảy ra điểm nóng.

Đổi mới phương pháp lãnh đạo, cấp ủy các cấp đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm đồng bộ, sáng tạo, với mục đích sâu sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được phân công. Chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Minh Tâm

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả