Thời sự Thứ sáu, 10/08/2018 08:39

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn coi trọng công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thế Minh
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thế Minh

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chủ động và sớm ban hành Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, hướng dẫn cụ thể về đối tượng, nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành và tiến độ thực hiện, đảm bảo đúng thẩm quyền trong đánh giá cán bộ: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá, phân loại; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá.

Việc đánh giá cán bộ không chỉ được tiến hành định kỳ hàng năm mà còn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình đối với cán bộ trước khi hết nhiệm kỳ, trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật để làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ về năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng phát triển, làm cơ sở để bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ nội dung đánh giá cán bộ là kết quả việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm trong công tác; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao chính là thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ; kết quả đánh giá, phân loại cán bộ phải sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để đảm bảo khách quan, chặt chẽ trong đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện việc đánh giá cán bộ theo đúng trình tự, quy trình từng bước được đổi mới; kết quả đánh giá, phân loại cán bộ căn cứ vào các kênh thông tin khác nhau: sự tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cán bộ được đánh giá; kết quả đánh giá của tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác; đánh giá của cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp trên; đánh giá của đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực; đánh giá của cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được phân công theo dõi, giữ mối liên hệ công tác với địa bàn, cơ quan, đơn vị; nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các thông tin phản ánh khác từ các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hàng năm, trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm, đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có văn bản gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể và cá nhân cán bộ có vấn đề nổi cộm để tập thể, cá nhân kiểm điểm sâu hơn, xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những khuyết điểm, tồn tại; đồng thời phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ ở các địa phương, đơn vị phụ trách.

Đối với những cá nhân, tập thể năm trước có gợi ý kiểm điểm thì trong kiểm điểm của năm sau phải giải trình làm rõ những nội dung đã sửa chữa, khắc phục và những nội dung chưa thực hiện được để có kế hoạch khắc phục, sửa chữa, phấn đấu vươn lên.

Căn cứ vào các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đánh giá cán bộ và thực tế công tác đánh giá cán bộ của tỉnh, năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quy trình nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gồm 6 bước. Sau một thời gian vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, đến năm 2010 quy trình đánh giá cán bộ rút xuống còn 4 bước.

Đến năm 2015, để đơn giản quy trình đánh giá cán bộ xong vẫn đảm bảo khách quan, thực chất, đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất hàng năm cán bộ vẫn tiến hành kiểm điểm cuối năm gắn với đánh giá, phân loại cán bộ; chỉ vào năm giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới nhận xét, đánh giá từng cán bộ kết hợp với việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục thực hiện phương châm đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo ngày càng thực chất và khách quan hơn, năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý theo hình thức lượng hóa bằng điểm số với thang điểm 100.

Trong đó, có 2 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật (tối đa 30 điểm) và Nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tối đa 70 điểm).

Trong nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo từng nhóm chức danh cán bộ. Đối với mỗi tiêu chí có những tiêu chí nhỏ, cụ thể với mức điểm rất chi tiết, thấp nhất ở mức 1 điểm, cao nhất ở mức 15 điểm/tiêu chí.

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ngày càng khẳng định tính chặt chẽ, khách quan, đi vào thực chất hơn, tránh hình thức, tỷ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm giảm dần nhưng thực chất hơn, sát với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cán bộ: Năm 2010 là 94,2%; năm 2011 là 96,43%, năm 2012 là 92,56%; năm 2013 là 82,4%; năm 2014 là 57,94%; năm 2015 là 47,16%; năm 2016 là 45,8; năm 2017 là 48,7%.

Nguyễn Khánh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả