Xây dựng Đảng Thứ năm, 17/08/2017 08:54

Đoàn thanh niên thị trấn Phát Diệm: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là nhiệm vụ quan trọng, nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên thị trấn Phát Diệm đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, bồi dưỡng. Trong đó chú trọng phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, qua đó phát huy tính tích cực, tự giác trong tự giáo dục, tự rèn luyện của thanh, thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn, Hội, Đội phát động đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh, thiếu nhi trên địa bàn thị trấn có điều kiện được rèn luyện và cống hiến.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã được tăng cường và triển khai có hiệu quả, với nội dung trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của thị trấn; tình hình chính trị, thời sự trong nước và thế giới, các vấn đề liên quan đến bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; tuyên truyền và tham gia tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi, BCH Đoàn thanh niên thị trấn đã gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, BCH Đoàn đã phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ Phát Diệm học tập và làm theo lời Bác” với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi kể chuyện, báo công dâng Bác, tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống. Qua việc triển khai cuộc vận động, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi có chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hiện nay BCH Đoàn thanh niên thị trấn Phát Diệm đã bước đầu tiếp cận và khai thác có hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, các công nghệ mới để tuyên truyền, vận động thanh, thiếu nhi như tuyên truyền qua mạng xã hội về các hình ảnh, clip thể hiện các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… Hàng năm BCH Đoàn thanh niên thị trấn đều tổ chức cho ĐVTN tham gia các hoạt động về nguồn, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. BCH Đoàn thanh niên thị trấn cũng đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện, đội tuyên truyền các ca khúc cách mạng, đội thanh niên tuyên truyền về du lịch..., thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Chính vì vậy, nhiều phong trào thi đua do Đoàn, Hội, Đội phát động đã tạo sức lan tỏa, đồng thời đây cũng là môi trường thực tiễn sinh động để thanh, thiếu nhi trên địa bàn thị trấn có điều kiện được rèn luyện và cống hiến.

ĐVTN thị trấn Phát Diệm cũng là lực lượng xung kích đi đầu trong công tác tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Hàng năm, BCH Đoàn thanh niên thị trấn phối hợp với UBND thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là với Chi đoàn Công an huyện tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn; xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và hướng dẫn an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm linh hoạt, Đoàn thanh niên thị trấn Phát Diệm vinh dự được Huyện đoàn Kim Sơn biểu dương khen thưởng. Cũng thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần quan trọng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tạo điều kiện cho ĐVTN phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả