Xây dựng Đảng Thứ bảy, 18/01/2020 10:21

Đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; để việc nêu gương được cụ thể hơn, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, gắn với thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy định số 10-QĐi/TU ngày 14/01/2019 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”. Qua 1 năm triển khai thực hiện Quy định số 10, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến, thắt chặt niềm tin giữa dân với Đảng.

Hội viên phụ nữ đi đầu trong công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Ảnh: PV
Hội viên phụ nữ đi đầu trong công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Ảnh: PV

Quy định được cụ thể gồm 4 điều, trong đó trọng tâm là 10 xây, 10 chống; điểm cốt lõi của Quy định là “cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu trong việc nêu gương để cấp dưới học tập, noi theo; đảng viên phải nêu gương trước quần chúng” và nhấn mạnh trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Điểm khác biệt trong Quy định số 10-QĐ/TU của Tỉnh ủy Ninh Bình với Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là Quy định của tỉnh cụ thể hơn, chi tiết hơn, gắn với thực tiễn của Đảng bộ cũng như những vấn đề phát sinh từ cơ sở, sát với đối tượng là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Vì thế, nếu như ở Trung ương là “8 xây, 8 chống” thì trong Quy định của tỉnh là “10 xây, 10 chống”, nhưng thống nhất ở trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Quy định số 10-QĐ/TU của Tỉnh ủy bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời khi triển khai thực hiện Quy định tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW của Trung ương; trong đó chú trọng việc nêu gương của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Gắn việc thực hiện Quy định với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu” và hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU được đẩy mạnh; đã chú trọng tuyên truyền để nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến từ thực tiễn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; trong đó tập trung vào những cách làm mới, sáng tạo từ cơ sở; giới thiệu, phản ánh những cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Anh Văn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn, Nho Quan nêu quan điểm: Theo tôi, việc tỉnh ban hành Quy đình này là kịp thời, đúng thời điểm. Nêu gương và noi gương là thực hành đạo đức; muốn nêu gương thì nói phải đi đôi với làm, phải lấy việc tốt, người tốt để tuyên truyền; nói ít làm nhiều, nói được làm được. Những tấm gương tốt phải được tôn vinh. Những thói hư, tật xấu phải được đấu tranh xóa bỏ, tránh cào bằng hoặc không công bằng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU, Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã bám sát phương châm “có xây, có chống và xây trước, chống sau”, theo tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nhất là giám sát của cán bộ, đảng viên đối với người đứng đầu; giám sát của cấp dưới đối với cấp trên.

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện việc nêu gương; thường xuyên tự soi, tự sửa theo 90 biểu hiện suy thoái đã được nhận diện trong Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn việc thực hiện Quy định với kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Chính vì thế đã tạo ra dư luận tốt trong nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Có thể khẳng định, qua 1 năm thực hiện, Quy định số 10 về nêu gương đã đi vào cuộc sống bằng những việc làm, hành động cụ thể, khẳng định một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Quỳnh Thu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả