Thời sự Thứ bảy, 25/05/2019 08:22

Đẩy mạnh thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm nay, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2019 cũng là năm tỉnh ta tổ chức kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (1959-2019).

50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta ôn lại những lời căn dặn của Bác trong những lần về thăm Ninh Bình, ôn lại những giá trị to lớn trong Di chúc của Bác, qua đó tiếp tục bồi đắp và nâng cao nhận thức, khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của Di chúc.

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả. Ngay sau hội nghị triển khai Chủ đề công tác năm 2019 và phát động thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và phát động thi đua với các nội dung trọng tâm: Thi đua thực hiện các nội dung nêu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm và động viên nhân dân Ninh Bình chống hạn (15/3/1959) và khi Người về dự Hội nghị sản xuất vụ Đông - Xuân (ngày 18/10/1959); thi đua thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành, các giới, các cấp, các cơ quan, đơn vị một cách sáng tạo, thiết thực hiệu quả, lấy sản phẩm đầu ra và hiệu quả phong trào làm thước đo cho các phong trào.

Trong dịp này, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Những kết quả tích cực đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó cũng khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đoàn thể cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác như: Tổ chức dâng hương, báo công với Bác; phát động cuộc thi "Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác"; liên hoan ca khúc cách mạng với chủ đề về Đảng, Bác Hồ; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ theo tấm gương Bác Hồ; đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cá nhân cùng nỗ lực phấn đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; tạo động lực mạnh mẽ xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Châu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả