Xây dựng Đảng Thứ hai, 27/02/2017 08:38

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực

Phát huy vai trò của công tác dân vận, những năm qua thành phố Ninh Bình đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị.

Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã chú trọng triển khai các mô hình “Dân vận khéo” trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tình hình thực tiễn. Dân vận khéo được áp dụng trong thực hiện các nhiệm vụ: giải phóng mặt bằng, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết đơn thư…

Do đó, mỗi mô hình với cách làm khác nhau nhưng kết quả đạt được là nhận được sự đồng thuận cao của người dân, trở thành mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo để nhân ra diện rộng.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân như: vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất để xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, mô hình “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”, mô hình “Vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng tổ hợp tác chăn nuôi cá”…

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, xây dựng và phát triển đô thị, với mô hình, cách làm dân vận khéo đã khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng dân cư cho công tác xã hội. Một số mô hình, cách làm dân vận khéo có sức lan tỏa trong cộng đồng như: mô hình ‘3 sạch”, “sử dụng làn và các túi thân thiện với môi trường, nói không với túi ni long”, “sử dụng thùng rác có nắp đậy hợp vệ sinh môi trường”, “cổng trường an toàn giao thông”…

Đặc biệt, các mô hình “Dân vận khéo” vừa mang đậm ý nghĩa xã hội, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của thành phố đã nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân như: phong trào “Làm theo lời Bác” của Đoàn thanh niên đã huy động nhân dân và đoàn viên đóng góp 50 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái cho thương binh ở thôn ích Duệ, xã Ninh Nhất; vận động 700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường khu vực sông Vân…

Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang chủ động phối hợp, nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng tư tưởng, hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc triển khai, nhân rộng các mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “một cửa”, mô hình “Công an thành phố nói lời hay, làm việc tốt, vì nhân dân phục vụ”…

Thông qua đó đã phát huy trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Dân vận khéo trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được thể hiện thông qua các hoạt động: giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy với nhân dân, duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…

Năm 2016, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đã có, các ngành, MTTQ và các đoàn thể của thành phố đã phát động, xây dựng những mô hình mới, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị…

Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Hiện toàn thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện 88 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Các mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

Lý Nhân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả