Tin tức Thứ tư, 27/12/2017 10:16

Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Bộ phận “một cửa” Văn phòng đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thế Minh
Bộ phận “một cửa” Văn phòng đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thế Minh

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nghiêm túc các giải pháp và đáp ứng được các yêu cầu theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Sở đã thực hiện nghiêm túc việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính (TTHC) đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của Sở. Tại đây đã quy định cụ thể về thời gian giải quyết các TTHC, thành phần hồ sơ... giúp cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở theo đúng hình thức và nội dung quy định. Hiện nay, 100% các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường được UBND tỉnh ra quyết định công bố đều được niêm yết công khai bằng hai hình thức trên, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức khai thác, tìm hiểu thông tin.

Sở đã rà soát và thực hiện đơn giản hóa TTHC tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, giảm thời gian thực hiện các TTHC trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Đặc biệt trong năm 2017, Sở tiếp tục hỗ trợ giảm thời gian thực hiện đối với các TTHC từ 3-30 ngày trong 3 lĩnh vực (đất đai, môi trường, khoáng sản).

Cụ thể: Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong trường hợp phải trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận quyền sử dụng đất đã giảm thời gian theo quy định từ 30 ngày xuống còn 15 ngày; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục thẩm định phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản giảm từ 50 ngày xuống còn 35 ngày....

Bên cạnh đó, Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện hoạt động truyền thông về công tác kiểm soát TTHC. Qua đó đã tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời hạn chế các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện về cách thức thực hiện, trình tự thực hiện, giảm thời gian cũng như chi phí tuân thủ TTHC.

Thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư vào tỉnh, từ năm 2013 đến nay, Sở thực hiện tốt quy chế phối hợp trong giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường theo mô hình “một cửa liên thông” tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) đối với các dự án ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với chính sách của Nhà nước, bên cạnh việc công khai các nội dung liên quan đến việc quản lý tài nguyên và môi trường, Sở đã yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp trong hướng dẫn thực hiện các TTHC.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Sở đã có kế hoạch cụ thể và quy định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan trong việc giải quyết các nhiệm vụ trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản.

Đồng thời thiết lập đường dây nóng niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và trên trang thông tin điện tử để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức, qua đó kịp thời giải quyết vướng mắc.

Có thể khẳng định, việc cải cách TTHC trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường những năm qua đã có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay việc đơn giản hóa TTHC mới tập trung vào cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục mà chưa giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Để tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên môi trường, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ theo dõi công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trong công tác cải cách hành chính.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại Văn phòng và các trung tâm. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ và thống nhất.

Đồng thời tăng cường đối thoại, tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc nếu có.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát các TTHC trình UBND tỉnh công bố đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh n

Hồng Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả