An ninh Thứ ba, 05/12/2017 14:24

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018

Ngày 5-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng bộ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh tham quan công trình Sở chỉ huy trong khu vực phòng thủ của tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I). Ảnh: Thế Minh
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh tham quan công trình Sở chỉ huy trong khu vực phòng thủ của tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I). Ảnh: Thế Minh

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Quân khu 3 và một số Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh…

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2017 nêu rõ: Đảng ủy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017; Công văn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyển quân năm 2018 và những năm tiếp theo. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập quốc phòng và an ninh đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối; quá trình diễn tập kết hợp tốt với việc phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, bố trí quốc phòng và xây dựng các công trình phòng thủ lâu dài. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009; phê duyệt Đề án xây dựng thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2017 - 2020; chỉ đạo kiện toàn Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh, huyện, thành phố. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng có bước đổi mới. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách, chính sách hậu phương quân đội…

Công tác xây dựng đảng bộ cũng được quan tâm; có nhiều chủ trương, biện pháp tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo đột phá vào việc nâng cao chất lượng và duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt của các đảng ủy cơ sở, chi bộ, bước đầu đạt được hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, thảo luận những vấn đề cần quan tâm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng bộ năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả toàn diện các nhiệm vụ, chất lượng công tác công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí cũng nêu một số nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy Quân sự tỉnh cần quan tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản và trên cơ sở những đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh khẳng định những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Minh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Minh

Đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng quy định; làm tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Phối hợp, tham mưu đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018..

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao; chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá mới trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đổi mới phương pháp tác phong công tác; thực hiện “Làm tròn chức trách, nêu gương hành động”, nhất là đối với cán bộ chủ trì.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính đặc thù”, Thông tri số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ngày hội quốc phòng toàn dân”.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng chỉ đạo hoàn thành xây dựng các công trình, dự án xây dựng bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Quan tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát...

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018.

Nhân dịp này, các đại biểu đã đi tham quan công trình Sở chỉ huy trong khu vực phòng thủ của tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I).

Xuân Trường

 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sân golf Tràng An
Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả