Xây dựng Đảng Thứ tư, 21/03/2018 08:36

Đảng bộ xã Ninh Giang quan tâm chăm lo công tác cán bộ

Đảng bộ xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư) có 431 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ, coi cán bộ là “cái gốc” của mọi công việc nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xác định công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng, là một trong những yếu tố then chốt trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, do vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ việc triển khai quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đến việc bố trí sử dụng cán bộ tại địa phương sao cho hiệu quả. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành cả về trình độ, năng lực, phẩm chất, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong công tác cán bộ, Đảng bộ xã đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, bố trí đúng năng lực từng vị trí. Công tác quy hoạch được gắn với nhiệm vụ chính trị, lấy quy hoạch cán bộ cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ cấp trên, thực hiện quy hoạch “mở” và “động”, xây dựng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở xã.

Căn cứ vào hướng dẫn của Huyện ủy về công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình; chỉ đạo các cấp ủy thôn, xóm và các tổ chức đoàn thể của xã rà soát đội ngũ cán bộ và xây dựng nguồn cán bộ của các cấp ủy thôn, xóm và các đoàn thể như: quy hoạch các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm; chủ tịch, phó chủ tịch các tổ chức đoàn thể của xã.

Tổ chức bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch, đồng thời bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh BCH, BTV Đảng ủy và các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, HĐND xã.

Trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ của các thôn, xóm, của xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác điều động, bố trí cán bộ theo quy hoạch cán bộ đã được cấp trên phê duyệt. Năm 2017, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhân sự cho Đại hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, nhân sự cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, xóm.

Các đồng chí trong quy hoạch được Đảng ủy giới thiệu để bầu giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm được đại hội các tổ chức đoàn thể, đại hội chi bộ tín nhiệm bầu với số phiếu cao.

Trọng tâm là đã lãnh đạo công tác nhân sự Đại hội Cựu chiến binh xã, Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017- 2022; nhân sự chức danh Phó ban tuyên giáo Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã và nhân sự các Ban chi ủy chi bộ, nhân sự trưởng thôn, xóm nhiệm kỳ 2017- 2020.

Thực hiện luân chuyển 1 cán bộ theo Quyết định của UBND huyện. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020; 12 chi bộ bầu ban chi ủy chi bộ và 1 chi bộ bầu Bí thư chi bộ (chi bộ Trạm Y tế xã), tổng số cấp ủy viên 35 đồng chí, tỷ lệ nữ đạt 48,56%. 

Bên cạnh việc xây dựng quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Căn cứ vào yêu cầu và tiêu chuẩn cán bộ, xã đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ tiêu chuẩn, cử cán bộ tham gia học các lớp Trung cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng ngắn ngày để củng cố thêm kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã có 22 đồng chí, trong đó có 15 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, 6 cán bộ có trình độ trung cấp chuyên môn; 16 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Cùng với việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã còn quan tâm tới công tác đánh giá cán bộ, từng bước sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, kết hợp đánh giá cán bộ, công chức với phân loại đảng viên theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên.

Kết quả đánh giá cán bộ là cơ sở để cấp ủy, chính quyền xã nghiên cứu, xem xét, quyết định công tác cán bộ nhằm phát huy đối đa năng lực, sở trường của từng cán bộ; đồng thời là căn cứ để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử.

Năm 2017, Đảng bộ xã có 46,15% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 53,85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; số cán bộ, công chức và cán bộ thôn, xóm hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm chiếm tỷ lệ cao. Đảng bộ xã được Huyện ủy công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Từ việc coi trọng công tác cán bộ, những năm qua, đội ngũ cán bộ của xã Ninh Giang đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực sự là nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các cấp ủy đảng từ đảng bộ đến chi bộ trực thuộc, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp có sự đoàn kết và đồng thuận cao, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Năm 2017, kinh tế-xã hội của xã tiếp tục tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao...

Thùy Phương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả