Xây dựng Đảng Thứ bảy, 31/03/2018 22:39

Đảng bộ xã Khánh Nhạc gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Khánh Nhạc đã gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Do vậy, đã từng bước tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc ý thức tự giác, rèn luyện và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân.

Đảng bộ xã Khánh Nhạc có 540 đảng viên sinh hoạt tại 26 chi bộ. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với chủ đề công tác theo từng năm của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 04 (khóa XII) của Đảng, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào thi đua yêu nước để nhân dân hưởng ứng và làm theo.

Xác định rõ: thực hiện chủ đề công tác năm, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác và Nghị quyết Trung ương 4 là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã xây dựng bản Quy chuẩn, chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, đưa vào Quy chế làm việc của cơ quan, nhắc nhở mỗi người hàng ngày lao động và học tập theo tấm gương đạo đức của Bác. Các chi bộ trực truộc, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cũng đã chỉ đạo từng cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị; đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong công tác, tiếp xúc với nhân dân với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Cùng với đó, Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của đảng ủy, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, nhất là đoàn kết, thống nhất trong đảng trên cơ sở tự phê bình và phê bình. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 03 của Huyện ủy Yên Khánh. Đảng ủy duy trì thường xuyên việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, đảng ủy, đảng viên chi bộ cơ quan dự họp với các xóm để kịp thời nắm bắt, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; tăng cường nắm bắt tình hình và công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những thiếu sót, sai phạm để chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã làm việc với 5 lượt chi ủy chi bộ, 4 cá nhân về tình hình đoàn kết nội bộ, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là của lãnh đạo chủ chốt được nâng cao. Điều đó thể hiện ở các vấn đề tồn đọng, bức xúc ở địa phương như: tranh chấp đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính, sắp xếp dồn điền, đổi thửa tích tụ ruộng đất, xây dựng NTM được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, củng cố niềm tin với nhân dân.

Từ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2017, tình hình kinh tế- xã hội của xã tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng/ha; nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xã có 20/20 xóm giữ vững danh hiệu xóm văn hóa; các trường học trên địa bàn luôn giữ tốp đầu. Cấp ủy xã và 26 đồng chí bí thư chi bộ là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Khánh Nhạc, tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thùy Phương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả