Xây dựng Đảng Thứ năm, 09/02/2017 08:52

Đảng bộ xã Gia Thanh: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn) có 256 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn. Những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xuất phát từ thực tế của các chi bộ trong Đảng bộ, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định tập trung vào một số giải pháp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trước tiên, Đảng ủy thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện gắn với việc triển khai các nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ khuyến khích các đơn vị nên làm việc dễ trước để tạo niềm tin. Đảng ủy chủ động gửi các văn bản sớm cho các chi bộ để cấp ủy các chi bộ có thời gian nghiên cứu trước khi triển khai ở chi bộ, đối với các báo cáo sơ kết, tổng kết đều được gửi xuống các chi bộ để lấy ý kiến tham gia góp ý, qua đó nhằm phát huy trí tuệ của tập thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chất lượng công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã cũng được thể hiện qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trước đây, nội dung ghi biên bản và ra nghị quyết lãnh đạo của các chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn có lúc không rõ ràng và chưa đúng thể thức nên khi gặp vấn đề cần xử lý thường không có cơ sở đầy đủ để ràng buộc trách nhiệm của từng đảng viên, nhất là đối với những đảng viên được phân công nhiệm vụ mà không hoàn thành, đồng thời cũng khó phân biệt được đảng viên tích cực, đảng viên không tích cực. Căn cứ vào Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã soạn thảo ra các mẫu văn bản hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ về trình tự chuẩn bị cho một buổi sinh hoạt chi bộ, nhất là cách ghi biên bản và ra Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo và đôn đốc việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên cơ quan xã về dự sinh hoạt chi bộ nông thôn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã định kỳ dự sinh hoạt với ít nhất một chi bộ, trong đó ưu tiên các chi bộ còn yếu hoặc có những vấn đề mới…Trong lãnh đạo, Đảng ủy phân công cán bộ, đảng viên theo hướng rõ người, rõ việc, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp ủy của chi bộ. Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những thiếu sót của các chi bộ. Năm 2016, Đảng ủy xã đã hạ 1 mức xếp loại đối với 3 chi bộ và 5 cá nhân (trong đó có 3 đồng chí là cấp ủy chi bộ) so với mức các chi bộ và cá nhân tự nhận khi xếp loại tại chi bộ do triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiếu nghiêm túc (chưa viết bài thu hoạch).

Triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đảng bộ xã Gia Thanh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thới toàn thể cán bộ, đảng viên và xác định đây là vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài cần phải tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Do vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào thực tế và đặc điểm của từng chi bộ để có hình thức triển khai phù hợp. Đối với chi bộ nông thôn ưu điểm là đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nhưng lại thiếu thông tin chính thống nên có việc hiểu không đúng vấn đề, dễ bị vi phạm. Ban Thường vụ Đảng ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo và Khối Dân vận chủ động nghiên cứu các tài liệu do Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy chuyển về để lựa chọn cung cấp những thông tin và quan điểm chỉ đạo chính thống của Đảng và Nhà nước cho các chi bộ. Việc thông tin được thực hiện theo hai hình thức là gửi văn bản và tuyên truyền miệng. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy xã là mỗi cán bộ và từng đảng viên sẽ tự kiểm điểm căn cứ vào 27 điều đã được chỉ ra trong Nghị quyết, từ đó có kế hoạch tự sửa. Song song với việc đảng viên tự kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc các chi bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện để việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Bằng những giải pháp cụ thể, đồng bộ, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã Gia Thanh được phát huy. Với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, xã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh… Năm 2016, Đảng bộ xã được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Thùy Phương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả