Xây dựng Đảng Thứ hai, 06/02/2017 07:43

Đảng bộ thành phố Tam Điệp: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ thành phố Tam Điệp đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, Thành ủy Tam Điệp đã triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thông qua đó đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, những kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu và đề ra những giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tiếp theo. Ngay từ đầu năm, Thành ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Năm 2016, Thành ủy Tam Điệp đã ban hành Quy định chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các Đảng ủy, ủy ban Kiểm tra các đảng ủy và chi ủy trực thuộc; Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy chế phối hợp giữa ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND thành phố trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Từ đó, việc phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xác định rõ trách nhiệm, nội dung, phạm vi và nguyên tắc của các cơ quan trong mối quan hệ phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, Thành ủy thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, để đội ngũ này hiểu sâu về công tác xây dựng Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bám sát phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm như: quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, vấn đề đoàn kết nội bộ; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện an sinh xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các chi bộ và đảng viên còn có nhiều khuyết điểm, những đơn vị, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ còn ở mức thấp để chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế của chi bộ và đảng viên. Năm 2016, cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã kiểm tra 49 tổ chức đảng và 14 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc và giám sát chuyên đề đối với 19 tổ chức đảng và 10 đảng viên. Cũng trong năm, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 51 tổ chức đảng về các nội dung như: việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật trong Đảng; về quản lý tài chính Đảng. ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cơ sở cũng đã tiến hành giám sát 28 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Qua kiểm tra đã quyết định thi hành kỷ luật 29 đảng viên với hình thức: khiển trách 26 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp và khai trừ 1 trường hợp. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả. Sự việc kiểm tra được kết luận đúng, sai rõ ràng, đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm. Những sai phạm đã được phê bình, nhắc nhở kịp thời. Những lỗi vi phạm đến mức xử lý kỷ luật được xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và tạo niềm tin của quần chúng nhân dân. Chất lượng phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên. Năm 2016, Đảng bộ thành phố Tam Điệp có 4.545/5.212 đảng viên dự phân loại và đã có 3.475 người xếp loại đảng viên thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 76,5% (trong đó có 472 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ là 1.042 người, 28 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Có 42/67 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả