Xây dựng Đảng Thứ sáu, 07/04/2017 07:38

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT: Nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, toàn Đảng bộ có 24 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2016 có 21 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 5 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Bình quân hàng năm, có khoảng 18% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 77% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5%, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ…

Là cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn, cùng với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT còn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.

Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó 5 năm liên tục (2010-2015) Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh ủy tặng Cờ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Những năm qua, Đảng ủy Sở luôn chú trọng triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các đơn vị của ngành.

Các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết đều được Đảng ủy chú trọng xây dựng chương trình hành động, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, đề cao tính chủ động của cấp ủy chi bộ trong việc nghiên cứu và truyền đạt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, triển khai thực hiện nghị quyết. Do đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập thường xuyên đạt từ 95% trở lên. Việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/T.Ư và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị được gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII và các phong trào thi đua của ngành. Từ việc học tập nghiêm túc, hiệu quả, việc bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm.

Trong đó, Đảng ủy Sở chú trọng việc gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần, thái độ giao tiếp, ứng xử, việc xử lý công việc đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch. Hầu hết cán bộ nằm trong diện quy hoạch đều được quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ được Đảng ủy Sở chỉ đạo thực hiện nghiêm túc để làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Trong đó, quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ trẻ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ nữ.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Sở đã cử 30 đảng viên đi học lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, 34 người đi học thạc sỹ, tiến sỹ, hơn 200 công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2016, Đảng ủy Sở đã cử 5 cán bộ, đảng viên ra nước ngoài học tập kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên môn ngành nông nghiệp…

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ đã xây dựng, Đảng bộ Sở và các chi bộ tiếp tục cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc tổ chức sinh hoạt của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, các chi bộ đều duy trì tốt nền nếp, 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, số đảng viên tham dự sinh hoạt thường xuyên đạt 96%. Đảng ủy, chi ủy chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nhằm tăng cường lực lượng cho Đảng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2010 đến 2016, Đảng bộ đã kết nạp 90 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, đi vào nề nếp. Qua thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ, việc rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, toàn Đảng bộ có 24 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2016 có 21 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 5 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Bình quân hàng năm, có khoảng 18% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 77% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5%, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ…

Các đoàn thể chính trị-xã hội cũng thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hàng năm đều được xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở nhiều năm liền đều đạt kết quả cao trong các lĩnh vực công tác.

Năm 2016, kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu đạt cao: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 8.293 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2015; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 491,5 nghìn tấn; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác ước đạt 105 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra 5%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 93,5%; hoàn thành và công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 1 huyện và 20 xã.

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả