Quốc phòng Thứ ba, 26/06/2018 08:12

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, trong đó quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với lãnh đạo xây dựng các tổ chức và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo gắn xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; tập trung nâng cao năng lực toàn diện, trước hết là năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của trên để xác định chủ trương, biện pháp sát, đúng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức các hội nghị, tọa đàm về các giải pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; qua đó cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xác định đúng vị trí, ý nghĩa, sự cần thiết của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. 

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng, thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp. Ngoài ra hàng năm còn chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các đồng chí là trợ lý tổ chức của các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng làm tham mưu cho cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với những việc làm nêu trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng xây dựng chi bộ có chi ủy vững chắc, nhất là đối với chi bộ đại đội làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và coi đây là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng lãnh đạo của đảng ủy cơ sở; đồng thời tích cực chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng, trong đó coi trọng về chất lượng. Bên cạnh đó đã chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố tham mưu cho các huyện, thành ủy tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trước khi nhập ngũ, góp phần tạo nguồn phát triển đảng trong quân đội và nguồn cán bộ địa phương khi quân nhân xuất ngũ. 

Thường xuyên quan tâm chăm lo và tiến hành tốt công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm gắn với thực hiện chức năng, chức trách, nhiệm vụ và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, phê bình và tự phê bình, luôn đề cao vai trò của cấp ủy, chi bộ, đồng thời phát huy vai trò tổ chức đoàn thanh niên, hội đồng quân nhân, hội phụ nữ trong giám sát cán bộ, đảng viên. 

Do đó, trong những năm qua Đảng bộ Quân sự tỉnh không có đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, không tham ô, tham nhũng và không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Cơ bản đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, có lối sống lành mạnh, năng lực, trình độ, kiến thức toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tích cực thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đánh giá chất lượng đảng viên, hàng năm có trên 99,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 83-87% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả