Xây dựng Đảng Thứ năm, 24/08/2017 08:33

Đảng bộ phường Yên Bình: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”

Nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng…, Đảng ủy phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy phường Yên Bình đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong việc triển khai các mô hình ở từng lĩnh vực. Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tham mưu cho cấp ủy, giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các mô hình thường xuyên. Để các mô hình được thực hiện hiệu quả, Ban chỉ đạo phường đã triển khai phân khối để làm: khối chính quyền, khối đoàn thể, khối văn phòng. Do đó, các mô hình khi được triển khai đều phù hợp với thực tế, có cơ sở để đạt hiệu quả, kết quả. Giai đoạn 2016 - 2020, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của phường đã nhận được tổng số 6 mô hình đăng ký. Đây là những mô hình do MTTQ, các đoàn thể xây dựng có nội dung gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đoàn thể như: MTTQ đăng ký mô hình công tác dân vận thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng đô thị văn minh ở khu dân cư; Hội Nông dân phường với mô hình thành lập các tổ hợp tác sản xuất dịch vụ, thực phẩm sạch với mục đích sản xuất rau các loại đúng tiêu chuẩn, chăn nuôi gia súc, gia cầm không tăng trọng; cá nhân đồng chí Vũ Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT hợp tác xã nông nghiệp Yên Bình với mô hình vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống. Trong đó chú trọng công tác đổi mới phương thức sản xuất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm giá thành trong sản xuất nông nghiệp; mô hình của đồng chí Nguyễn Hữu Cơ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết…

Từ việc chỉ đạo các mô hình “Dân vận khéo”, Đảng ủy phường đã nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo từ các mô hình “Dân vận khéo” để người dân biết, áp dụng vào thực tế sản xuất lao động, học tập, công tác. Tiêu biểu là các mô hình: “Tặng con giống sinh sản cho hộ khó khăn” của Hội Nông dân phường đã tặng được 21 con lợn sinh sản cho 21 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Để mô hình mang tính bền vững và có sự lan tỏa rộng hơn, Hội Nông dân phường đã vận động mỗi hộ được tặng lợn từ trước ủng hộ 1 con lợn giống trị giá hơn 500 nghìn đồng cho 5 hộ khó khăn khác. Mô hình đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để hộ hội viên nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, từng bước xây dựng ý thức vươn lên, không trông chờ, ỷ lại. Hay như mô hình “Trồng và chăm sóc cây xanh” của Hội Nông dân phường đã tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân đóng góp sức người, sức của để trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Hội đã trồng được gần 300 cây xanh với tổng kinh phí 36 triệu đồng…

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy phường đã tiến hành rà soát, đánh giá các mô hình, lựa chọn những mô hình, điển hình có hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân rộng. Từ các mô hình “Dân vận khéo” đã có sức lan tỏa lớn khi người dân được chứng kiến sự tiền phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai các mô hình, nhất là những cách làm mới, cách làm hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, xây dựng đô thị văn minh… Thời gian tới, cùng với việc duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, Đảng ủy phường Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”… nhằm xây dựng phong trào thi đua dân vận khéo thực sự toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực.

Lý Nhân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả