Xây dựng Đảng Thứ hai, 31/07/2017 07:29

Đảng bộ phường Thanh Bình thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng

Nhiều năm qua, phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) là địa bàn luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Có được kết quả đó là do các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao từ trong đảng bộ đến các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết, nhất trí, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường luôn xác định công tác tư tưởng là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng. Do đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thường xuyên đẩy mạnh hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi hành động, từ lời nói đến việc làm gắn với các nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để công tác tư tưởng đạt hiệu quả, Đảng ủy đã quan tâm kiện toàn Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tổ dư luận xã hội. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng ủy phường đã chỉ đạo các đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp là báo cáo viên lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên.

Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ dành thời gian từ 15-20 phút để thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, thành phố, những nhiệm vụ chính trị của phường đến cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phản ánh với Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Thông qua đó để nắm bắt kịp thời các vấn đề băn khoăn, giải đáp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đảng viên theo thẩm quyền, tổng hợp để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để có định hướng giải quyết, đả thông tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân.

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, UBND phường đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và thành phố kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động, dịch vụ văn hóa phẩm, thông tin, quảng cáo, Internet, kiên quyết bài trừ các hoạt động không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục. Đảm bảo cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra bình thường, theo đúng quy định của pháp luật.

Để công tác tư tưởng phát huy hiệu quả, Đảng ủy phường chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng. Việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã gắn lý luận với thực tiễn thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đảm bảo phù hợps với đối tượng, với cơ quan, đoàn thể. Việc ban hành các chương trình hành động, nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đảm bảo cụ thể, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát với cơ sở. Đặc biệt đã chú trọng việc tổ chức đối thoại trực tiếp của cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Lắng nghe và xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên.

Những năm qua, phường đã tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, không để kéo dài trở thành điểm nóng. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt Đảng, để nâng cao tính chiến đấu trong công tác tư tưởng, cấp ủy các cấp đã chú trọng gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. 

Hiện nay, trên địa bàn phường có 31 báo cáo viên cấp phường và cấp thành phố, tổ dư luận xã hội gồm 2 đồng chí. Cũng từ hoạt động trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, dư luận xã hội đã góp phần để Đảng bộ phường Thanh Bình làm tốt công tác tư tưởng trên địa bàn. Đây là địa phương đã giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở như: Việc truyền đạo trái phép ở Nhà xứ Ninh Bình, “Pháp luân công” ở phố Ngọc Mỹ, “Ngọc phật Hồ Chí Minh” ở phố Bắc Sơn và Trung Sơn, các mâu thuẫn nội bộ… được nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

Do làm tốt công tác tư tưởng nên đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, người dân đã ủng hộ hàng tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, cải tạo bo hè, làm đường, nạo vét, khơi thông cống rãnh… Đồng thời, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn minh đô thị, xây dựng và duy trì được các tuyến đường tự quản…

Lý Nhân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả