Xây dựng Đảng Thứ tư, 03/05/2017 08:30

Đảng bộ Lai Thành: Nhiều giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát huy truyền thống của quê hương, trải qua gần 70 năm thành lập và trưởng thành, Đảng bộ xã Lai Thành (huyện Kim Sơn) đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt kết quả cao. Đặc biệt, để từng bước đưa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng bộ xã vào cuộc sống, Đảng bộ Lai Thành đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để các nghị quyết luôn là động lực cho sự phát triển đi lên của địa phương.

Đường giao thông nông thôn xã Lai Thành (Kim Sơn). Ảnh: Anh Tuấn
Đường giao thông nông thôn xã Lai Thành (Kim Sơn). Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết được Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm sát sao, coi đó là bước quan trọng, cần thiết để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và xã đều được tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã một cách nghiêm túc, nề nếp.

Cụ thể, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thông qua việc quán triệt, học tập nghiêm túc và nhanh chóng ban hành 5 nghị quyết, 4 kế hoạch, 6 chương trình hành động để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Đối với các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với việc học tập, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau học tập, đăng ký nội dung học tập và làm theo gắn liền với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên. Đặc biệt, năm 2017, thực hiện chủ đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, toàn Đảng bộ đã xác định việc thực hiện chủ đề phải bằng những việc cụ thể đối với từng cán bộ, đảng viên như: Nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; xây dựng tinh thần thái độ làm việc đúng mực với nhân dân, đồng nghiệp… Qua thực hiện, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên đã gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong lối sống cũng như trong lao động. Bản thân mỗi đồng chí cấp ủy viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết của toàn Đảng bộ.

Trong việc lãnh đạo đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã căn cứ vào nội dung nghị quyết, tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai từng bước đảm bảo đạt hiệu quả. Xuyên suốt quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ xã đã ban hành các nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng nông thôn mới, sản xuất vụ mùa, quân sự-quốc phòng… Từ năm 2011, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU về xây dựng nông thôn mới xã Lai Thành giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 với các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu cụ thể. Ngay khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã mới đạt 4/19 tiêu chí. Bám sát nội dung nghị quyết đã ban hành, nhất là các giải pháp đề ra, Đảng ủy xã đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ quán triệt, triển khai các nội dung của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi người về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đến các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân trong xã.

Do đó, những năm qua, trên địa bàn xã đã dấy lên phong trào thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, nhiều hoạt động ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới. Chỉ riêng việc thực hiện các tiêu chí về sản xuất, thu nhập, trên địa bàn xã đã xây dựng được quy hoạch các vùng sản xuất sản phẩm hàng hóa theo lợi thế, chủ lực và mang tính chiến lược. Xã đã đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà với diện tích canh tác hàng năm trên 600 ha, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản với 89,92 ha, trong đó có 10 ha diện tích lúa+ cá. Thực hiện xong công tác dồn điền, đổi thửa, hiện còn 1,7 thửa/hộ kết hợp chỉnh trang đồng ruộng. Xã đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ hợp để giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để trên 1.500 hộ sản xuất, kinh doanh ngành nghề phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả… Tính riêng tổng giá trị nguồn lực xây dựng nông thôn mới của xã hơn 5 năm qua là 189.599 triệu đồng, trong đó nhân dân tự đầu tư, xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, cổng ngõ, đóng góp là 120.043 triệu đồng, chiếm 63,31%... Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận tham gia của nhân dân, sau hơn 5 năm thực hiện, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và vừa đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Kết quả từ việc triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học nghị quyết về xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng để chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương có sự thay đổi toàn diện. Diện mạo nông thôn được đổi mới, chuyển biến tích cực theo hướng xã đã cơ bản xây dựng được cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân…

Phan Hiếu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả