Thời sự Thứ sáu, 20/09/2019 08:56

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định 1555-QĐ/TU, ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 29/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Từ đây, Đảng bộ Khối chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Khối. Ảnh: Đức Lam
Lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Khối. Ảnh: Đức Lam

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sau khi sáp nhập, Đảng bộ Khối đã thành lập Văn phòng và các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy; đồng thời tiến hành sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối nhằm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường công tác của từng cá nhân và theo yêu cầu Đề án số 09-ĐA/TU ngày 14/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh gắn với cơ cấu lại các tổ chức cơ sở đảng trong toàn khối, đảm bảo đúng quy trình, quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 100 tổ chức cơ sở đảng gồm 52 đảng bộ cơ sở, 48 chi bộ cơ sở và 6.668 đảng viên.

Quá trình sáp nhập, Đảng bộ Khối cũng gặp không ít khó khăn do Đảng bộ thuộc mô hình đặc thù, không có chính quyền cùng cấp, cho nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo gặp nhiều khó khăn, bất cập; không lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đối với cơ sở, nhất là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhiệm vụ chủ yếu là công tác đảng vụ.

Thêm vào đó, trong Đảng bộ có nhiều loại hình cơ sở đảng, mỗi loại hình có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, địa bàn hoạt động phân tán; số lượng đảng viên trong các đảng bộ, chi bộ cơ sở không đồng đều (cơ sở có số đảng viên nhiều nhất: 344 đồng chí; cơ sở có số đảng viên ít nhất: 3 đồng chí); đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến các cấp uỷ cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn chi phối nhiều, thời gian dành cho công tác Đảng chưa tương xứng; nhận thức của một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là ở các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp chưa đầy đủ, sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện còn mức độ.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp như việc tái cơ cấu, cổ phần hóa - thoái vốn Nhà nước, chuyển đổi chủ sở hữu, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn trong khu vực và thế giới đã tạo ra những khó khăn, hạn chế nhất định đối với hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mặt thuận lợi cơ bản đó là việc hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hướng dẫn, phối hợp của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, bởi đây là việc cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Trung ương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đối giống nhau trong cùng một đầu mối.

Trước những khó khăn và thuận lợi trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định trách nhiệm cao trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng bộ đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chương trình công tác toàn khoá của Đảng uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Khối triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ.

Đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, các bước tiếp theo của Đề án số 09; các nội dung của Quyết định số 1555- QĐ/TU, ngày 12/7/2019 và Quy định số 1554-QĐ/TU, ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng cho biết thêm: Đảng bộ Khối tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp thực chất để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối. nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt tổ chức đảng, sinh hoạt chuyên đề.

Thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ trong toàn khối.

Cùng với đó, Ban chấp hành, Ban Thường vụ thường xuyên nắm bắt cơ sở, kịp thời phản ánh đầy đủ, khách quan những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền để kịp thời chỉ đạo, giải quyết; vận động doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người lao động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Thùy Phương


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả