Xây dựng Đảng Thứ năm, 04/10/2018 09:00

Đảng bộ huyện Yên Mô: Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng

Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên đã là một trong những giải pháp quan trọng để Đảng bộ Yên Mô không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và đã thu nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp với các tổ chức đảng cơ sở làm tốt công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương, tiến hành sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trực thuộc huyện. Cùng với đó, tập trung củng cố tổ chức đảng yếu kém, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Phạm Quốc Đạt, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô cho biết: Từ năm 2017 đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy thực hiện việc sáp nhập đầu mối các chi bộ, đảm bảo phù hợp. Huyện đã thực hiện sáp nhập Chi bộ Ban Tuyên giáo với Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; sáp nhập Chi bộ Trung tâm Y tế về Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện; sáp nhập chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên với chi bộ Trung tâm Dạy nghề thành chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Các chi bộ, đảng bộ này trực thuộc Đảng bộ huyện. Qua sáp nhập đã giảm được 4 đầu mối từ 64 tổ chức cơ sở đảng, đến nay toàn đảng bộ huyện còn 60 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn; 41 đảng bộ, chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 2 đảng bộ trong lực lượng vũ trang).

Từ khi sáp nhập đến nay, nhìn chung các chi bộ, đảng bộ đã đi vào hoạt động nền nếp. Nhiều hội nghị quán triệt nghị quyết, nói chuyện thời sự được triển khai tập trung đối với toàn thể đảng viên, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đạt sự thống nhất cao hơn do các nội dung được phổ biến trực tiếp đến từng đảng viên. Ngoài ra, các chi bộ có thể giám sát lẫn nhau, nhờ đó việc đánh giá cán bộ chặt chẽ và thực chất hơn.

Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Yên Mô đặc biệt quan tâm đến việc thành lập các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố.

Đối với những thôn, xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ. Với phương châm xóa xóm trắng chi bộ, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy cơ sở, trung bình mỗi năm toàn Đảng bộ kết nạp được từ 200 đảng viên trở lên.

Từ năm 2008 đến nay, huyện đã chỉ đạo thành lập được 2 chi bộ thôn, xóm (thôn Kênh Đào, xã Yên Mạc; xóm 6, xã Khánh Thịnh), bảo đảm 100% thôn, xóm có chi bộ. Hiện nay toàn huyện có 336 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ trên 7.300 đảng viên.

Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đã giúp cho công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu hết các cấp ủy cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, dựa trên thực tiễn hoạt động của địa phương và mục tiêu, kế hoạch cụ thể để xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở nhiệm vụ của từng năm, các cấp ủy đã cụ thể hóa bằng các chương trình công tác từng tháng, quý để có hướng lãnh đạo thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Cùng với hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Yên Mô chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ bước đầu đã có nhiều chuyển biến, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và thể hiện được đầy đủ nguyên tắc của Đảng như: Nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động.

Chỉ đạo  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm “hướng mạnh về cơ sở”; đẩy mạnh công tác tập hợp quần chúng, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực phát huy vị trí, vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng với Đảng; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên...

Qua đó củng cố và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị; góp phần tạo nên sự ổn định và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô cho biết thêm: Trong thời gian tới, trên cơ sở thực hiện Đề án sáp nhập của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng.

Theo đó, dự kiến, huyện sẽ thực hiện sáp nhập Chi bộ Đài truyền thanh huyện với chi bộ Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện; sáp nhập Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy với Chi bộ ủy ban MTTQ huyện và thành lập Chi bộ mới trên cơ sở sáp nhập 3 chi bộ: Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Bảo vệ thực vật huyện và Trạm Thú y huyện.

Việc hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng bảo đảm thu gọn đầu mối, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, qua đó bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đinh Ngọc

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả