Xây dựng Đảng Thứ ba, 15/08/2017 08:52

Đảng bộ huyện Nho Quan: Nhiều giải pháp để phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Một trong nhiều giải pháp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ huyện Nho Quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là chú trọng công tác phát triển Đảng, trong đó có việc phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đây là giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở vùng có đông đồng bào dân tộc.

Huyện Nho Quan có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Huyện ủy Nho Quan đã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, ban hành Nghị quyết về một số nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức thôn, bản, tổ dân phố. 

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trong việc thực hiện, nhất là về công tác phát triển Đảng. Hàng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đều tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết để nghe, xem các đơn vị triển khai vướng mắc, khó khăn như thế nào để có giải pháp giải quyết kịp thời. Đồng thời, thông qua kiểm tra để nghe kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phát triển Đảng của các đơn vị làm tốt. 

Do đó, trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy quan tâm sát sao, từng bước nâng cao chất lượng. Hàng năm, cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để hoàn thành nhiệm vụ công tác phát triển Đảng.

Đối với các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ngay từ “khâu” thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể. Do đó, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt tại các đoàn thể như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên… từng bước tăng lên. Bên cạnh đó, trong hoạt động của các đoàn thể, cấp ủy cũng quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, kết nạp đoàn viên, hội viên.

Đối với các đoàn thể, thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua đã phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong công tác, lao động sản xuất để bồi dưỡng, bổ sung nguồn kết nạp Đảng. Có nguồn, các chi bộ đã phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ để các đối tượng cảm tình Đảng giác ngộ lý tưởng cách mạng, có ý thức rèn luyện, phấn đấu. Nếu như trước đây, việc tạo nguồn kết nạp Đảng thường phụ thuộc vào đối tượng đoàn viên thanh niên. 

Nhưng hiện nay, khắc phục khó khăn từ việc thanh niên thường đi làm ăn xa, đi học nhiều nên các cấp ủy đã chỉ đạo các đoàn thể xây dựng nguồn từ những hội viên tiêu biểu của mỗi đoàn thể. Do đó, những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa là đối tượng được quan tâm để xem xét bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Tại các đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, tăng cường công tác giám sát, dự sinh hoạt tại các chi bộ. 

Nhờ đó, các đồng chí đảng ủy viên nắm bắt kịp thời tình hình ở thôn bản, đôn đốc, hướng dẫn chi bộ thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có phát triển đảng viên. Với cách làm hiệu quả kể trên, những năm gần đây công tác phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Nho Quan đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2016, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 272 đảng viên mới, trong đó có 7 đảng viên là người dân tộc thiểu số. 6 tháng đầu năm 2017, kết nạp được 212 đảng viên, trong đó có 22 đảng viên là người dân tộc, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 8.898 đồng chí.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy, những đồng chí được kết nạp đã đáp ứng được niềm tin tưởng của cấp ủy, tổ chức đoàn thể giới thiệu phát huy được năng lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực tế đã có nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số sớm trưởng thành trong môi trường công tác, tạo dựng được uy tín với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương bằng chính khả năng, trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống, được giới thiệu, đảm nhận các vị trí chủ chốt trong cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Đối với Đảng bộ huyện Nho Quan, khắc phục khó khăn từ việc xây dựng nguồn kết nạp Đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy các cấp luôn nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy quan tâm sâu sát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng để có giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng đảm bảo đạt chỉ tiêu, kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng.

Quách Thị Cúc

(Trường Chính trị tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả