Xây dựng Đảng Thứ sáu, 21/04/2017 08:07

Đảng bộ huyện Kim Sơn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Kim Sơn đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, triển khai và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo đó, nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với hệ thống chính trị được quan tâm, tiếp tục đổi mới theo hướng toàn diện, sâu sát, cụ thể, quyết liệt, dứt điểm; kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện; tăng cường dân chủ trong Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo gắn với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cá nhân phụ trách.

Những năm gần đây, việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị của Ban chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Huyện ủy được đổi mới trong cách thức tổ chức. Các văn bản, tài liệu trong các cuộc họp BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy đã được gửi trước tới thành phần dự họp để nghiên cứu, tại hội nghị không trình bày lại các văn bản mà dành thời gian để bàn bạc, thảo luận, góp ý.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng chương trình công tác toàn khóa, BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát các Nghị quyết của BCH, Ban Thường vụ các nhiệm kỳ trước đã ban hành và căn cứ tình hình thực tiễn để dự kiến các nghị quyết sẽ ban hành trong nhiệm kỳ mới đảm bảo tính khả thi, đồng thời đối với một số lĩnh vực đã có nghị quyết, xét thấy cần phải ban hành mới thì chỉ đạo sơ kết, đánh giá, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và ban hành kết luận tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Cách làm này không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc nghiên cứu, tham gia ý kiến, thảo luận mà còn nâng cao chất lượng công việc, chất lượng các Nghị quyết của BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy từ đó được nâng lên.

Trong chỉ đạo, điều hành, BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đặc biệt coi trọng việc phân công nhiệm vụ, địa bàn cho các đồng chí cấp ủy viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quyền hạn, trách nhiệm, tránh chồng chéo; phát huy dân chủ trong sinh hoạt và triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần tiếp tục nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, trưởng, phó tiểu khu, các đồng chí Huyện ủy viên- phụ trách xã, thị trấn.

Các cán bộ Đảng, đoàn thể tăng cường đi cơ sở, dự sinh hoạt chuyên đề, định kỳ tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt việc phân công đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, thị trấn về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, khối phố. Duy trì việc giao ban tiểu khu 2 lần/năm; đẩy mạnh đối thoại của cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân.

Từ năm 2012 đến nay, huyện Kim Sơn tổ chức 7 hội nghị đối thoại với 2.142 lượt người tham gia, gồm: Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn; Trưởng xóm, khối phố; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn; đại diện nhân dân; Trưởng ban công tác Mặt trận của các thôn, xóm, phố; Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn, Chi hội trưởng phụ nữ các thôn, xóm, phố… Qua các hội nghị đối thoại, đã có 1.307 ý kiến của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề bất cập nảy sinh trong hoạt động thực tiễn như vấn đề ô nhiễm môi trường, chế độ, chính sách cho nhà giáo, cán bộ cơ sở…

Cũng thông qua các hội nghị đối thoại, giúp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nắm bắt trực tiếp, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng; tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được bầu không khí dân chủ, đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong nhiều năm qua, Huyện ủy Kim Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và từng cơ quan, tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, Huyện ủy đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng và chất lượng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới phù hợp với vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện Kim Sơn đã xây dựng kế hoạch, rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trên cơ sở đó có phương án tinh giản biên chế phù hợp, đảm bảo đúng quy định. Trong 2 năm 2015-2016, huyện đã tinh giản biên chế đối với 3 công chức cấp xã do chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định và thực hiện tinh giản biên chế đối với 6 giáo viên, nhân viên các trường học.

Cùng với quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ sở đảng ở huyện đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở theo đúng quy định. Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới ở những thôn, xóm chưa có đảng viên nhằm xóa chi bộ ghép. Nếu như năm 2008, toàn huyện còn 13 chi bộ ghép của 32 xóm và 2 xóm chưa có đảng viên thì hiện nay, toàn huyện chỉ còn 1 chi bộ ghép của 3 xóm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, xứng đáng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng để Kim Sơn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần đem lại niềm tin của nhân dân với Đảng, với sự điều hành của chính quyền.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả