Thời sự Thứ hai, 17/07/2017 08:45

Đảng bộ huyện Gia Viễn: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Gia Viễn có 70 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 24 đảng bộ và 46 chi bộ cơ sở, 299 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới một cách mạnh mẽ cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, trong đó quan tâm việc sinh hoạt chuyên đề.

Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng chương trình hành động số 18 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; ban hành Nghị quyết số 12 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đồng thời ban hành công văn về “Tổ chức giao ban cụm và phân công đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, thị trấn về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố”. Qua đó góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt.

Đảng bộ huyện Gia Viễn có 70 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 24 đảng bộ và 46 chi bộ cơ sở, 299 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới một cách mạnh mẽ cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, trong đó quan tâm việc sinh hoạt chuyên đề.

Đồng thời phân công đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã. Hàng tháng, các đồng chí Huyện ủy viên, đảng ủy viên dự sinh hoạt với đảng ủy, chi bộ nơi được phân công phụ trách; các đảng viên chi bộ cơ quan xã, thị trấn về dự sinh hoạt chi bộ thôn, xóm phố.

Kết quả, trong những năm qua, đã có 1.895 lượt cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt với các tổ chức đảng nơi được phân công phụ trách. Thông qua việc dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, xóm, phố, các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ của chi bộ cơ quan xã, thị trấn đã trưởng thành về nhiều mặt, mạnh dạn nêu ý kiến trao đổi, trình bày các vấn đề thuộc lĩnh vực mình quan tâm, phụ trách trước tập thể… Đây thực sự là cầu nối thông tin giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND, các ngành của xã, thị trấn với chi bộ, đảng viên và nhân dân.

Để nâng cao trình độ cho đội ngũ Bí thư chi bộ, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn chỉ đạo các cơ quan chức năng mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt chi bộ với 36 lớp cho 3.208 bí thư chi bộ; Đảng ủy các xã, thị trấn đã mở 87 lớp cho 4.285 cấp ủy chi bộ, qua đó góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như kỹ năng điều hành cho các đồng chí Bí thư chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 12 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban thường vụ Huyện ủy Gia Viễn, các chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 80%, thậm chí, nhiều đồng chí đảng viên mặc dù được miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng, nhiệt tình tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ. 100% chi bộ thực hiện tốt thời gian sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, trong đó nhiều chi bộ khi có yêu cầu nhiệm vụ cần thiết đã tổ chức sinh hoạt có tháng 2-3 lần để bàn các giải pháp giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra như: việc xây nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông, dồn điền đổi thửa, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn...

Nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong sinh hoạt phát huy dân chủ, trí tuệ của từng đảng viên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng.

Nhiều chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với những sự kiện thời sự, những vấn đề bức xúc mà đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm. Trong buổi sinh hoạt của các chi bộ đều thực hiện nội dung về Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề được hướng dẫn, gắn với nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Trong năm 2016-2017, các chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt tỷ lệ bình quân 99,3%, nhiều buổi đạt 100%.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã làm cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên cũng như các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; khẳng định được vai trò hạt nhân của các chi bộ trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Điều này được thể hiện rõ qua đánh giá xếp loại chi bộ hàng năm. Năm 2016, toàn huyện có 100% chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 3,4% chi bộ xếp loại trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 40,6% chi bộ xếp loại trong sạch, vững mạnh, 15,8% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Các chi bộ đã khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả