Xây dựng Đảng Thứ ba, 13/03/2018 08:49

Đảng bộ Công an tỉnh: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác

Đảng bộ Công an tỉnh xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mặt công tác, do vậy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đã quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành; thông tin các chủ trương, chính sách, tình hình quốc tế, trong nước và địa phương để cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng kịp thời nắm bắt các chủ trương, nội dung về công tác xây dựng Đảng, từ đó có những giải pháp, biện pháp thực hiện gắn với mỗi tổ chức Đảng và nhiệm vụ của từng đảng viên.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an, làm việc theo quy chế, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, quan tâm làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Ban hành nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, lấy xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ Công an huyện, thành phố triển khai Chỉ thị số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND, giai đoạn 2016 - 2021 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Công an về đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 – 2018, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Thực hiện đa dạng công tác tuyên truyền, mạnh dạn đổi mới công tác thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng, trao Cúp luân lưu, ghi danh Sổ Vàng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về điều những đảng viên không được làm..; kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn lễ tiết, tác phong trong công tác và trong quan hệ giao tiếp với nhân dân; phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, giám sát đảng viên Công an thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên.

Nhân dân nơi cư trú tham gia giám sát, góp ý, phê bình cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư thế tác phong của người công an cách mạng.

Để nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng ủy Công an tỉnh xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, do vậy, các cấp ủy Đảng phải quan tâm, tập trung tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trong năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp 90 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 64 đảng viên dự bị. Hoạt động của các đoàn thể thanh niên, phụ nữ trong Đảng bộ Công an tỉnh không ngừng được tăng cường với phương châm mọi hoạt động của các tổ chức quần chúng đều hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Đoàn viên, hội viên thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào của cơ quan, đơn vị

Có thể đánh giá, năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an; làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt 10 nhiệm vụ trọng tâm, 5 công tác đột phá.

Nắm vững và kiểm soát được tình hình, an ninh quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, do vậy hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, TTCC được đảm bảo.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì, đổi mới, phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực gắn với đẩy mạnh thực hiện Thông tri số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2017, Công an Ninh Bình được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đã có 123 lượt tập thể, 278 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các cấp khen thưởng, UBND tỉnh 7 lần gửi Thư khen và tặng Bằng khen cho 18 lượt tập thể, 35 lượt cá nhân; trong năm có hơn 70 thư cảm ơn của nhân dân đối với lực lượng Công an Ninh Bình. Có 16 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 4 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 80%.

Hà Thanh Thủy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả