Thời sự Thứ tư, 02/08/2017 14:31

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017- 2022

Ngày 2/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017- 2022 bước sang ngày làm việc thứ 2. Đây là đại hội điểm cấp tỉnh khu vực phía Bắc, là sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Quốc Phong, UVDKTƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực TƯ Đoàn; Nguyễn Long Hải, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Cùng dự còn có các mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế của tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại biểu các tỉnh, thành Đoàn khu vực phía Bắc và trung du Bắc Bộ cùng 235 đại biểu đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho trên 47.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã gửi lẵng hoa tặng Đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, BCH Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các phong trào thi đua do Đoàn triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả tương đối toàn diện, tạo động lực thúc đẩy các tầng lớp thanh niên nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Quốc Phong, UVDKTƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà tuổi trẻ tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Những kết quả đó đã khẳng định được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, góp phần tích cực vào những chuyển biến, những kết quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.

Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định. Đó là: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai các chương trình kế hoạch của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, trong đó bám sát vào 3 khâu đột phá, 7 chương trình trọng tâm để cụ thể hóa thành những chương trình, những việc làm cụ thể và phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn.

Phát động cho thanh niên xung kích đi đầu trong thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Đoàn thanh niên cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, động viên khuyến khích tuổi trẻ có tâm huyết, ý chí, không chỉ lo cho bản thân mà luôn có ý tưởng mới và mong muốn đóng góp cho xã hội, phát triển đất nước.

Tích cực chủ động hơn nữa trong việc thực hiện Chương trình hành động 01-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030.

Đổi mới nội dung và cách thức học tập 6 bài học lý luận chính trị. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Các tổ chức của Đoàn cần có hình thức, biện pháp thích hợp để giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành thông qua phong trào hành động cách mạng, trong đó đặc biệt lưu ý đến tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu trong phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên cống hiến, phấn đấu, tự rèn luyện, xây dựng lẽ sống cao đẹp cho mình.

Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên và đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng và mong muốn tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng phát triển, tuổi trẻ Ninh Bình không ngừng tiến bộ, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng tiên phong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

N
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi đến Đại hội bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ Ninh Bình phát huy truyền thống Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi đến Đại hội bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ Ninh Bình phát huy truyền thống Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Qua đó thể hiện niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với tuổi trẻ tỉnh nhà.

Cũng trong ngày làm việc thứ 2, Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Tỉnh đoàn và kết quả bầu các chức danh tại phiên họp thứ nhất BCH Tỉnh đoàn khóa XIII.

Kết quả BCH Tỉnh đoàn khóa XIII đã bầu 11 đồng chí vào Ban thường vụ Tỉnh đoàn. Đồng chí Đinh Thị Phượng, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII; các đồng chí: Trần Văn Bách, Trịnh Như Lâm, Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII.

Nhân dịp này, tại đại hội đã tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2012- 2017.

Đ
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Chính phủ cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.
Đ
Đồng chí Lê Quốc Phong, UVDKTƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 7 là đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có những đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong những năm qua.
Đ
Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2012-2017.

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục triển khai nội dung thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thông qua các nghị quyết của Đại hội và đọc thư Đại hội gửi tuổi trẻ toàn tỉnh.

Phan Hiếu - Thế Minh

5 năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đăng ký, đảm nhận và thực hiện 5.892 công trình, phần việc thanh niên trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao; Thông qua các hoạt động tình nguyện, cao điểm là trong “Tháng Thanh niên” và “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” hàng năm được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có bước phát triển mạnh, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, với hơn 500 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia; tổ chức 450 đợt ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút trên 15.000 thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia; duy trì có hiệu quả 126 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo An toàn giao thông; mở được 203 lớp ôn tập văn hóa hè cho hơn 8.500 học sinh; tặng quà “Tiếp sức đến trường” cho 1.715 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 857 triệu đồng; xây dựng 125 mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động tại chỗ… Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn đã kết nạp 32.483 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh hiện nay là 47.827. Toàn tỉnh đã giới thiệu 11.937 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó 7.859 đồng chí được kết nạp…


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả