Thời sự Thứ ba, 18/04/2017 22:50

Huyện ủy Yên Mô quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 18/4, Huyện ủy Yên Mô đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện 5 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt 5 nghị quyết của BTV Tỉnh ủy và BCH Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy, BTV Huyện ủy.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Huyện ủy Yên Mô đã xây dựng chương trình hành động với các nội dung cơ bản: tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng bộ máy hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường hiệu quả công tác thu hút đầu tư, tập trung vào lĩnh vực công- nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ hỗ trợ…

Huyện ủy Yên Mô đã xây dựng Chương trình hành động của huyện ủy Yên Mô về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiêm thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện; Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết: số 03-NQ/TU ngày 17/10/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; số 04-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; số 06-NQ/TU, ngày 28/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sau hội nghị này, BTV Huyện ủy Yên Mô yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; lựa chọn các Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đảm bảo kịp thời, thiết thực để các nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống.

Lý Nhân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả