Thời sự Thứ sáu, 11/08/2017 15:13

Huyện ủy Yên Mô học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh

Ngày 11/8, Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết số 11, Nghị quyết số 10 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Kết luận số 03 ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thế Minh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thế Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 08 Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kết luận số 03-KL/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13/7/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở học tập, quán triệt nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Huyện ủy Yên Mô đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện các Nghị quyết của trung ương, Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Trong đó, Huyện ủy yêu cầu việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Về chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, kết luận phải đảm bảo phù hợp và gắn kết chặt chẽ với những chủ trương, định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII; phù hợp với nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Thông qua việc triển khai các Nghị quyết, kết luận nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong huyện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Mai Lan – Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả