Thời sự Thứ sáu, 16/06/2017 15:58

Huyện ủy Gia Viễn quán triệt, triển khai Kết luận số 10 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Ngày 16/6, Ban thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TƯcủa Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư3 khóa X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí" và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được quán triệt các nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TƯ ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị. Thực hiện Kết luận số 10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong 5 năm tới; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính; chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện cơ chế và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí…

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Chỉ thị, việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện Chỉ thị kịp thời, sát thực tế, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và việc thực hiện chủ đề năm 2017 do BCH Đảng bộ tỉnh xác định. Do đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các Đảng bộ, chi bộ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đã thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, từ đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ.

Việc học tập và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quan tâm giải quyết những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở, nhất là xử lý nghiêm túc cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Qua đó nhằm củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện.

Bùi Diệu-Trường Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả