Thời sự Thứ ba, 05/09/2017 09:35

Hội phụ nữ huyện Hoa Lư: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hơn 1 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Hội Phụ nữ huyện Hoa Lư đã trở thành nền nếp, thường xuyên gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Phụ nữ xã Ninh Hải (Hoa Lư) làm hàng thêu. Ảnh: Thế Minh
Phụ nữ xã Ninh Hải (Hoa Lư) làm hàng thêu. Ảnh: Thế Minh

Các cấp Hội trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước. Trong học tập, các cấp Hội đã quan tâm tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập thông qua truyền hình trực tiếp, qua các buổi sinh hoạt định kỳ, qua sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, hội thi… Trong đó, Hội đã chú trọng nội dung giáo dục học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam. Tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, những lời dạy, tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho phụ nữ… 

Qua đó giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp Hội, trước hết của người đứng đầu tổ chức Hội, của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc với hình thức phù hợp và hiệu quả. Nội dung sinh hoạt đã bám sát chủ đề năm công tác về nêu gương gắn với chuẩn mực đạo đức của cán bộ Hội “Trung thành, vị tha, tận tụy, thủy chung” và tiêu chí “Nếp sống văn hóa công sở”. Hội Phụ nữ huyện đã chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách của Hội để tổ chức thực hiện như: Tập trung vào việc đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong các tầng lớp phụ nữ… Từ việc nghiêm túc trong học tập, các cấp Hội phụ nữ trong huyện hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… 

Các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo Bác theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, thể hiện rõ tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan Huyện hội và các cơ sở Hội. Qua việc học tập và làm theo Bác, các cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, nội quy, quy chế cơ quan, làm gương trong cơ quan, đơn vị. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện việc làm gương từ việc xây dựng kế hoạch cá nhân, nội dung cam kết thực hiện, thể hiện ở tác phong, tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ. Có ý thức, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan như: có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử văn hóa, không đi muộn, về sớm, không đùn đẩy, né tránh công việc… Mỗi cá nhân đều nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện ở việc làm gương cho người khác trên cơ sở các nội dung đã đăng ký thực hiện trong năm. Đã có 11/11 cơ sở Hội xây dựng kế hoạch rèn luyện của tập hể, 12.891 cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch rèn luyện của bản thân.

Từ việc nghiêm túc trong học tập và có những đổi mới, sáng tạo trong việc làm theo Bác đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Nhiều đồng chí đã tích cực học tập để nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác vận động quần chúng và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hội Phụ nữ huyện Hoa Lư còn tạo chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các khâu đột phá như: Thành lập và duy trì hoạt động các mô hình điển hình như câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” ở 100% cơ sở Hội, câu lạc bộ “Giai điệu dân ca”, “Phụ nữ với an toàn thực phẩm”, “Phụ nữ bảo tồn nghề truyền thống Văn Lâm”, mô hình liên kết “dịch vụ du lịch văn minh”, hoạt động giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, đường hoa phụ nữ, tiết kiệm xanh…

Lý Nhân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả