Thời sự Thứ hai, 11/03/2019 17:20

Hội nghị về công tác cán bộ

Sáng 11/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì các hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

 Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương.

Theo đó, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên (kiêm chức) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào Đề án kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cơ cấu Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đề án kiện toàn Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh trên.

Ngày mai (12/3), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục thực hiện quy trình kiện toàn ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiện toàn Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Quy trình nhân sự được thực hiện theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về "phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử".

Mai Lan- Đức Lam


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương
Mùa hoa gọi tháng tư về…

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả